‘Stakende cipiers schenden mensenrechten’
Foto: EDM

De Orde van Vlaamse Balies wil dat er snel een oplossing komt voor de ‘huidige onhoudbare situatie in de gevangenissen’. Al twee weken wordt er gestaakt in de Belgische gevangenissen, uit onvrede met de plannen van minister van Justitie Koen Geens om een minimale dienstverlening in te voeren.

De Orde wil dat er een einde komt aan de volgens haar erbarmelijke omstandigheden in deze hitte. Ze wijst er ook op dat de rechten van de verdediging en het recht op een eerlijk proces, fundamentele mensenrechten, geschonden worden.

De afgelopen dagen kwamen bij de Orde steeds meer klachten van advocaten binnen. Ze klagen over een moeilijk contact met hun cliënten. ‘Zo worden nog amper bezoekmomenten georganiseerd en ontvangen de gedetineerden geen post’, aldus bestuurder Christian Vandenbogaerde.

‘Ook worden heel wat dringende verplaatsingen noodgedwongen afgezegd of nodeloos complex gemaakt. Gedetineerden geraken hierdoor vaak niet (tijdig) op de rechtbank. Dat doet afbreuk aan de rechten van de verdediging en het recht op een eerlijk proces.’

De Orde zegt begrip te hebben voor de verzuchtingen van de cipiers en het recht op staken, maar voegt eraan toe dat mensenrechten nooit in het gedrang mogen komen. ‘De minimale dienstverlening komt er na de uitzonderlijke aanklacht van het Comité ter Preventie van Folteringen. Bespaar België opnieuw een Europese blamage’, besluit de raad van de Orde van Vlaamse Balies.

Gedetineerden dagvaarden staat

Dertien gedetineerden van de gevangenis van Sint-Gillis hebben intussen een kort geding tegen de Belgische staat gestart. Ze vinden dat de acties in de gevangenis hun recht op onder meer bezoek, een dagelijkse douche en een wandeling schaden en eisen elk een dwangsom van 1.000 euro per dag.

De zitting in dat kort geding zou vrijdag of maandag moeten plaatsvinden.

De advocaat van de gedetineerden, Hamid El Abouti, won in 2016 in eerste aanleg en in hoger beroep al een gelijkaardige zaak van een twintigtal gedetineerden tegen de Belgische Staat.