Oost-Vlaanderen bij koplopers in knelpuntberoepen
Foto: Jobat.be
Als het over regio’s met een grote schaarste van bepaalde arbeidskrachten gaat, spreekt men bij ons vaak over West-Vlaanderen. Ook in Antwerpen, met name in de bouw, zijn er veel knelpuntberoepen. Maar ook Oost-Vlaanderen laat zich niet onbetuigd, vooral voor verpleegkundigen.

Nemen we de top tien van belangrijkste knelpuntberoepen van de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling) bij de hand en kijken we naar de verdeling per provincie, dan scoort Oost-Vlaanderen vaak erg hoog. Kijk bijvoorbeeld naar de jobaanbiedingen voor verpleegkundigen in Vlaanderen: nergens werden er de voorbije twaalf maanden meer vacatures voor verpleegkundigen geregistreerd dan in Oost-Vlaanderen.

Hét knelpuntberoep

Een goede indicatie bij knelpuntberoepen is de zogenaamde spanningsindicator die de VDAB hanteert. Die meet de krapte op de arbeidsmarkt en geeft aan hoeveel (niet-werkende) werkzoekenden er gemiddeld zijn per openstaande vacature. Als deze verhouding groot is, verloopt het invullen van de jobs vlotter.

Voor alle beroepen ligt die spanningsindicator gemiddeld op 6. Oftewel: per vacature zijn er in Vlaanderen theoretisch gemiddeld dus zes werkzoekenden. Bij de knelpuntberoepen gaat die spanningsindicator al snel naar de 2 of 1. En soms zelfs lager, zoals bij verpleegkundigen het geval is en dan met name in Oost-Vlaanderen. Daar ligt die indicator op 0,36. Oost-Vlaanderen zit hiermee een stuk onder het gemiddelde van 0,49 voor verpleegkundigen in Vlaanderen.

De verpleegkundige is in Vlaanderen overigens hét knelpuntberoep bij uitstek. Of beter: de hoofdverpleegkundige, want daar is de krapte nog nijpender en ook hier spant Oost-Vlaanderen de kroon.

> 

> 

>