Trump draait maatregelen Obama voor diverser hoger onderwijs terug
Foto: REUTERS

De Amerikaanse regering schrapt een aantal richtlijnen die voor meer raciale diversiteit moesten zorgen in hogescholen en universiteiten. President Donald Trump draait zo opnieuw een maatregel van zijn voorganger Barack Obama terug.

Minister van Justitie Jeff Sessions maakte bekend dat 24 richtlijnen geschrapt worden. Veel van die richtlijnen adviseren scholen hoe ze moeten omgaan met uitspraken van het Hooggerechtshof in verband met diversiteit en toelating in hogescholen en universiteiten. ‘Ze waren onnodig, gedateerd, in strijd met de bestaande wetgeving of op een andere manier ongepast.’

De niet-bindende richtlijnen werden door de vorige president Barack Obama ingevoerd om hogescholen en universiteiten duidelijk te maken dat ras niet de doorslaggevende factor mag zijn om iemand toe te laten, maar wel in overweging genomen mag worden om zo voor meer diversiteit te zorgen.

Zo keert de regering-Trump wat betreft positieve discriminatie in het hoger onderwijs terug naar de positie van Obama’s voorganger George W. Bush. Die vond dat ras enkel in overweging genomen kon worden als een universiteit geen andere manier zag om een diverse studentenpopulatie te bekomen.

‘Belediging voor Amerikaanse waarden’

‘Het terugdraaien van broodnodige richtlijnen over positieve discriminatie is een belediging voor de Amerikaanse waarden en de belofte van kansen voor iedereen’, veroordeelde Democratische oppositieleidster Nancy Pelosi de beslissing al.

De 24 richtlijnen die verdwijnen zijn bijna allemaal afkomstig van de regering-Obama en handelen verder onder ander over het recht op tewerkstelling voor vluchtelingen en het opsluiten van minderjarigen in gevangenissen. Eerder schrapte Trump ook al het grootste deel van Obama’s gezondheidszorg en draaide hij beleidsbeslissingen over onder andere natuurbescherming en klimaat terug.