Decruynaere: 'Brief over hoofddoeken gestuurd op vraag van scholen zelf'
Sofie Bracke Foto: fvv

De Gentse liberalen zijn not amused met de ‘bewuste demarche’ van onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen). Zij heeft beslist dat stedelijke scholen de hoofddoek voortaan mogen toelaten. ‘Dit is niet verstandig en hoogst deloyaal. Het is trouwens niet de eerste keer dat Decruyaere ruim voor haar beurt spreekt’, zegt schepen Sofie Bracke (Open VLD). Decruynaere zelf countert dat ze de richtlijn net op vraag van de scholen zelf uitvaardigt.

Dat de Gentse schepen Elke Decruynaere (Groen) de recente rechtspraak aangrijpt om van een verbod op hoofddoeken in stedelijke scholen de uitzondering te maken, schiet bij coalitiepartner Open VLD in het verkeerde keelgat. ‘Dit is totaal niet doorgepraat en getuigt niet van goed bestuur’, vindt schepen voor Burgerzaken en Protocol Sofie Bracke (Open VLD).

De liberalen verdenken Decruynaere van een ‘bewuste demarche’. ‘Dit is niet en stoemelings gebeurd’, meent Bracke. ‘Afgelopen weekend heeft schepen Decruynaere op eigen houtje een mail gestuurd naar de directies van de stedelijke scholen met het voorstel om de reglementen aan te passen. De facto heeft ze dus zelf beslist om het hoofddoekenverbod af te schaffen.’ En dat terwijl er vandaag geen noemenswaardige problemen zijn op het terrein, klinkt het nog.

‘Niet de eerste keer’

De timing is volgens de liberale schepen niet toevallig: net nu de grote vakantie begint en er tot in september geen gemeenteraden meer zijn, komt haar Groen-collega met haar soloslim. Decruynaere mag een donderpreek van de coalitiepartner verwachten. ‘Nog voor het volgende schepencollege gaan we haar erop aanspreken. Er zijn wel vaker moeilijke of gevoelige dossiers, maar die worden tenminste collegiaal besproken. Decruynaere doet het achter de rug van het schepencollege, en dat is niet collegiaal.’

Wat Sofie Bracke nog het meest tegen de borst stuit, is dat Decruynaere haar beslissing neemt terwijl de rechtspraak nog niet definitief is - er is nog een hoger beroep hangende - én terwijl er binnen het LOP (Lokaal Overlegplatform) een netoverschrijdende werkgroep is opgestart die tegen het najaar een consensus wil uitwerken over de hoofddoek. ‘De manier waarop ze de werkgroep overbodig maakt, is ongehoord.’

'Op vraag van scholen'

Decruynaere zegt echter dat ze de mail net gestuurd heeft op vraag van de Gentse stadsscholen zelf. Die hadden behoefte aan duidelijkheid, stelt ze in een reactie aan de nieuwsdienst van Radio 1. 'Ik wil het debat bewust weghouden van de politiek en de polarisatie. Dit is geen debat dat we moeten voeren in het heetst van de verkiezingsstrijd. Maar als inrichtende macht moeten we onze verantwoordelijkheid.'

Electoraal winstbejag

Ook op Twitter leeft de discussie. ‘Wat ze in Gent al niet over hebben om sommige stemmen voor zich te winnen’, merkt Vlaams parlementslid Koen Daniëls (N-VA) op. Zijn partij zit op Vlaams niveau in de meerderheid, maar voert in Gent oppositie. Hij krijgt meteen lik op stuk van zijn collega Imade Annouri (Groen), die spreekt van ‘politieke framing’.