Seehofer ziet voorlopig af van ontslag
Foto: reuters
CSU-voorzitter Horst Seehofer ziet af van zijn plan ontslag te nemen als partijvoorzitter en minister. Hij wou opstappen uit onvrede met het asielbeleid van de regering Merkel, maar partijgenoten slaagden erin om hem daar voorlopig van te doen afzien. Hij wil nu van de partij van Merkel horen of die hem nog wel ziet zitten als minister.

De inzet van de ruzie was Seehofers eis dat Duitsland alle migranten die er aankomen, voortaan zou terugsturen naar het land waar ze asiel hebben aangevraagd. Merkel wil daar niet van weten, volgens haar legt het een bom onder het Schengenakkoord. Zondag moest duidelijk worden of Seehofer om die reden de regering zou laten vallen. Het werd een thriller.

Seehofer kondigde al om vier uur ’s middags een verklaring aan. Daarna werd het een persconferentie om zeven uur. Die werd uitgesteld. Al die tijd zat hij samen met zijn partijtop, waar hij binnenskamers het conflict met Merkel  op scherp zette. Hij noemde het akkoord dat de bondskanselier eind vorige week op een Europese top afsloot, ‘onwerkbaar’. Niet al zijn partijleden volgden hem daarin.

Door die verdeeldheid leek Seehofer de eer aan zichzelf te houden en op te stappen, maar daar kwam hij al in de loop van de nacht op terug. Hij wil nu eerst een vergadering met de top van de CDU afwachten, en pas dan een definitieve beslissing nemen, 'in het belang van het land'. Die ontmoeting vindt vanavond om 17.00 plaats. Seehofer wil daar horen of Merkel bereid is in te stemmen met zijn migratiebeleid. 'Beslissingen zullen pas daarna worden genomen', zei hij vannacht na afloop van de crisisvergadering binnen de CSU.

Haken en ogen

Volgens het migratieakkoord moet de Europese Unie met Afrikaanse landen  onderhandelen over ‘regionale ontschepingsplatforms’. In die asielcentra moeten uit zee geredde migranten worden ‘getrieerd’: vluchtelingen krijgen de toestemming naar Europa te komen, economische migranten niet. De Europese commissaris voor Begroting, Günther Oettinger, zei zondag dat de EU daarover zal onderhandelen met Afrikaanse landen, die in ruil  Europees geld zouden krijgen. Volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung wordt er gesproken met Libië, ­Mali, Niger en Nigeria. 

Maar afgelopen weekend werd steeds duidelijker dat het fel bevochten ­akkoord nog veel haken en ogen heeft. De Italiaanse premier, Giuseppe Conte, zei vrijdag al dat hij niet van plan is nieuwe asielcentra te openen. Zaterdag ontkenden Hongarije, Tsjechië en Polen dan weer de  mededeling van Merkel dat zij  al een bilateraal akkoord met Duitsland hebben getekend. Het leek er steeds meer op dat Merkel met  lege handen uit Brussel was teruggekeerd. 

Spoedberaad

Er volgde zaterdagavond een spoedberaad tussen Merkel en Seehofer, maar dat bracht hen niet dichter bij elkaar. ‘Als we ondanks de besluiten in Brussel mensen aan de grens terugsturen, hoef ik mijn gezicht in Europa niet meer te laten zien’, zou Merkel volgens Der Spiegel zondag aan haar partijtop hebben gezegd.