Jong Groen pleit voor een enquête op verkiezingsdag
* Foto: pol de wilde
Jong Groen pleit ervoor om stemgerechtigden op verkiezingsdag, naast het stemmen zelf, ook een enquête te laten invullen. Die enquête wordt opgesteld door de politiek en een panel van burgers, experts en vertegenwoordigers.

Jong Groen wil ons, op verkiezingsdag, meer laten doen dan enkel een bolletje kleuren met potlood of met de computer. De jongeren pleiten voor een 'beleidswijzer'. Daarmee kan het beleid peilen naar thema's waar de burger van wakker ligt.

Hoe gaat het in zijn werk? Stefanie De Bock en Belinda Torres van Jong Groen leggen het uit: 'Bij elke verkiezing  lokaal, Vlaams of federaal, krijgen kiezers twee enveloppes. De eerste is het vertrouwde vel met alle kandidaten, de tweede is iets nieuws: een lijst met stellingen over de inhoud van het beleid. De resultaten van de enquête zijn niet bindend en worden bekendgemaakt samen met de andere verkiezingsresultaten.'

Jong Groen ziet drie voordelen. 'Ten eerste krijgen de politici meer inzicht in wat de bevolking werkelijk verwacht. Daarnaast kan de overheid zo een grote enquête organiseren, zonder al te veel middelen te moeten inzetten. Door de opkomstplicht wordt iedereen toch al gemobiliseerd. De derde reden heeft te maken met actief burgerschap. Door burgers ook over thema’s te laten stemmen, geef je hen meer invloed op het beleid. Dat is essentieel voor onze democratie.' 

De vragenlijst wordt niet enkel opgesteld door politici, zegt Jong Groen. De jongerenpartij rekent op een representatief panel van gelote burgers, experts en vertegenwoordigers van alle partijen die de vragenlijst opstellen. Zij bepalen de belangrijkste thema’s. Deze worden als stellingen voorgelegd in het stemhokje en op het einde kunnen de kiezers hun prioriteiten aangeven.

De jongeren beseffen dat gelijkaardige ideeën al werden voorgesteld door denkers zoals David Van Reybrouck. 'Het is ook logisch dat de vraag naar inspraak toeneemt. Dit maken we mogelijk door actiever het gesprek met de burgers aan te gaan. En dat begint in het stemhokje met de beleidswijzer.'