Redding Doel toch stap dichterbij
Foto: Photo News

Een nieuw plan voor de uitbreiding van de Antwerpse haven, waarbij het polderdorp Doel toch niet zou verdwijnen, krijgt verder vorm. Dat blijkt uit een nieuwe tussennota van het alternatieve scenario, dat Vlaams Mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) eerder dit jaar al op tafel legde.

Afgelopen februari moesten normaal de gesprekken worden afgerond over acht mogelijke varianten voor bijkomende containercapaciteit in Antwerpen. Maar Weyts verraste toen echter door met een eigen, negende, voorstel te komen, dat de beste onderdelen van de eerste acht verzamelde. Dat scenario werd in de loop van de afgelopen maanden verder uitgewerkt en behoudt nu dus het geplaagde polderdorp.

Weyts zelf wil nog niet vooruitlopen op een mogelijke nieuwe invulling van Doel. 'Er zal zeker een woonfunctie mogelijk zijn, maar terugkeren naar de situatie van voor 1998 lijkt me niet realistisch.' De lokale afdeling van N-VA, die er in de gemeentelijke oppositie zit, wil dat de voormalige huiseigenaren de kans krijgen hun onteigende woning terug te kopen. Burgemeester van Beveren-Waas Marc Van de Vijver (CD&V) vindt het huidige plan van minister Weyts nog te vaag. 

Bestaande dokken

De extra containercapaciteit wordt grotendeels gerealiseerd door de capaciteit van de bestaande dokken uit te breiden. De bouw van extra kades langs het Waaslandkanaal, de verdieping van de Europaterminal en een nieuw insteekdok ten noorden van de Zandvlietsluis zorgen voor 4 miljoen extra containers. 

Kleiner Saeftinghedok

Daarnaast wordt een beperkt nieuw Saeftinghedok gegraven, naast het dorp. Omdat het dok enkel langs de zuidzijde wordt ontwikkeld, blijft Doel gevrijwaard. Het Saeftinghedok zou goed zijn voor 3,2 miljoen containers. Op die locatie is ook een vlotte ontsluiting per spoor mogelijk. Het negende alternatief kan daarom worden gekoppeld aan engagementen voor een modal shift.

De uitbreiding van de haven is een zogenaamd ‘complex project’, waarbij alle betrokken partners inspraak krijgen. Op het einde van die onderzoeksfase, in oktober, wordt een voorontwerp van voorkeursbesluit genomen. Het negende alternatief wordt nu gepresenteerd als tussennota.