Extra gat van 204 miljoen in sociale zekerheid
Premier Michel en minister van Financiën Johan Van Overtveldt staan bij de begrotingscontrole van deze voor een probleem Foto: Photo News

De sociale zekerheid zal dit jaar een stuk dieper in het rood gaan dan enkele maanden geleden bij de begrotingscontrole voorspeld. Dat blijkt uit voorspellingen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Dat heeft te maken met een vervroegde indexatie van de uitkeringen en hoger dan verwachte uitgaven van de ziekteverzekering en vooral de pensioenen. De uitgaven voor werkloosheid dalen dan weer dankzij de bloeiende arbeidsmarkt. Het tekort komt dit jaar zo op 558 miljoen euro. In 2019 daalt het record opnieuw naar 89 miljoen euro.

Op langere termijn dreigt een nog veel groter tekort. Volgens de prognoses van de RSZ stevent de sociale zekerheid tegen 2021 af op een tekort van liefst 2,9 miljard euro. Dat heeft vooral te maken met de hervorming van de financiering van de sociale zekerheid.

Tot 2021 kan de sociale zekerheid rekenen op een evenwichtsdotatie, waarbij de regering met overheidsmiddelen tekorten wegwerkt. Vanaf 2021 valt die financiering weg. Als de regering niet in een vervangende financiering voorziet, moet er bespaard worden.

Bij de fiscale inkomsten klinkt een ander verhaal. Die zullen volgens de jongste ramingen dit jaar 327 miljoen euro hoger uitvallen dan waarvan bij de begrotingscontrole werd uitgegaan. De voorafbetalingen die bedrijven doen liggen een miljard hoger, maar worden voor een groot stuk gecompenseerd door lagere definitieve afrekeningen in de vennootschapsbelasting.

Hogere fiscale inkomsten in 2018 stemmen hoopvol voor de opmaak van de begroting 2019. Het resultaat van 2018 geldt als basis voor de ramingen van 2019.

De komende weken trekt premier Charles Michel (MR) de gesprekken voor de begroting van 2019 op gang. Het startsein wordt gegeven door het rapport van het monitoringcomité – een groep topambtenaren – dat zal aanduiden hoe groot de inspanning voor 2019 zal zijn om het afgesproken begrotingspad aan te houden. Dat rapport wordt de komende weken verwacht.