Recht op abortus in gevaar
Anthony Kennedy (vooraan) gaat met pensioen. Donald Trump moet een opvolger aanwijzen. Foto: ap

Anthony Kennedy was in het huidige Amerikaanse Hooggerechtshof de spelverdeler tussen het conservatieve en progressieve blok. Holebi’s en voorstanders van het recht van de vrouw op abortus hebben reden tot bezorgdheid nu president Trump diens opvolger mag benoemen.

Opperrechter Anthony Kennedy, die in juli 82 jaar wordt, gaat na dertig jaar met pensioen. Zijn vertrek kan een ideologische aardverschuiving in het Hooggerechtshof – en dus in de Amerikaanse samenleving ...