Vlaams Parlement keurt hervorming erfbelasting goed
Foto: Photo News

Vanaf 1 september verdwijnt de hoogste schijf van 65 procent voor erfenissen in de zijlijn en voor de langstlevende partner komt er een groter vrijgesteld deel. Vlaams minister van Financiën en Begroting Bart Tommelein (Open VLD) spreekt van een ‘substantiële’ daling van de belastingdruk.

De Vlaamse regering bereikte begin 2018 een akkoord voor de hervorming van de erfbelasting. In die hervorming verdwijnt de hoogste schijf van 65 procent voor wie erft in de zijlijn. Het hoogste tarief is vanaf 1 september 55 procent. Daarnaast komt er een nieuwe schijf van 25 procent voor het bedrag tot 35.000 euro dat in de zijlijn wordt geërfd.

Ook voor de langstlevende partner verandert een en ander. Vandaag heeft die enkel een vrijstelling van belasting voor de woning. Die vrijstelling wordt vanaf 1 september uitgebreid naar een eerste schijf van 50.000 euro aan onroerende goederen.

Wie jonger is dan 21 jaar en wees wordt, krijgt een vrijstelling tot 75.000 euro. Tot slot komt er ook een flexibele erfenissprong. Daardoor kan wie een erfenis krijgt van een partner, ouder of grootouder die voortaan ook deels doorgeven aan de eigen kinderen.

De hervorming kreeg de goedkeuring van de meerderheidspartijen, aangevuld met oppositiepartij Vlaams Belang. Oppositiepartijen Groen en SP.A onthielden zich.

Groot verschil

De nieuwe regeling moet ingaan op 1 september. De lagere erfbelasting kost de regering 139 miljoen euro. Volgens minister van Financiën Bart Tommelein (Open VLD) verlaagt de erfbelasting vanaf september met tien procent. ‘Zeker voor kleine erfenissen zullen de Vlamingen echt het verschil voelen.’

Tommelein zet de positieve elementen van de hervorming op een rijtje: ‘Partners betalen geen erfbelasting meer op de eerste 50.000 euro (bovenop de vrijstelling voor de gezinswoning). Broers en zussen, verdere familie of vrienden betalen minder belastingen dankzij de schrapping van het tarief van 65 procent en de toevoeging van een lager tarief van 25 procent voor erfenissen tot 35.000 euro. Ook wie op jonge leeftijd beide ouders verliest, betaalt minder. Hetzelfde geldt voor kleinkinderen, dankzij de gedeeltelijke erfenissprong. Kortom, de belastingdruk daalt substantieel.’