Vlaams Parlement dient belangenconflict in tegen Brusselse decumul
‘De democratische rechten van de Brusselse vlamingen worden aan de kant gezet’, waarschuwt Vlaams Parlementslid Karl Vanlouwe Foto: BELGA

Een meerderheid van N-VA, Open VLD, CD&V en Vlaams Belang blokkeert de decumulatieregels die het Brussels Parlement wil invoeren.

Door die regels zou geen enkele schepen of burgemeester in de negentien Brusselse gemeenten een zitje in een parlement kunnen bekleden, ook niet in het Vlaams Parlement. Die regel kwam er in de nasleep van de schandalen die de voorbije jaren in de hoofdstad opdoken.

Maar aan Vlaamse kant was er geen meerderheid om de volledige decumul in te voeren. De meerderheid in het Brussels Parlement besloot daarom om een achterpoortje uit de Brusselse institutionele regelgeving aan te wenden, het zogenaamde antiblokkeringssysteem.

Dat werd ooit ingevoerd om te voorkomen dat Vlaams Belang de Brusselse instellingen zou kunnen blokkeren. Door dat ABS-systeem kan de nodige Vlaamse meerderheid in het Brussels Parlement omzeild worden, dertig procent van de Vlaamse stemmen volstaat. Maar het is niet ingevoerd om dit soort politieke problemen te omzeilen, wel voor grote democratische blokkeringen.

Het manoeuvre van de Brusselse meerderheid leidt daarom tot groot ongenoegen in het Vlaams Parlement, ook al heeft de Raad van State er in een advies geen problemen mee. ‘De democratische rechten van de Brusselse Vlamingen worden aan de kant gezet’, waarschuwt Vlaams Parlementslid Karl Vanlouwe (N-VA).

Bart Somers (Open VLD) vindt dat je niet op deze manier speelt met de regels van de federale staat, waarin op Brussels niveau de rechten van de Vlamingen worden beschermd en op federaal niveau die van de Franstaligen. ‘U zet de deur open voor de separatisten, voor degenen die de ondergang van het land willen’, waarschuwde Somers SP.A en Groen, de twee partijen die in Brussel de regel wel willen goedkeuren. Open VLD zit in Brussel nochtans in de meerderheid.

De Vlaamse meerderheid aangevuld met Vlaams Belang steunde daarom een belangenconflict tegen de cumulregeling. Daardoor is ze voorlopig geblokkeerd en volgt er overleg tussen het Vlaams en het Brussels Parlement.

Als dat niet lukt, brengt de Senaat binnen de 30 dagen een gemotiveerd advies uit, waarna het overlegcomité van alle Belgische regeringen er zich nog eens mag over buigen. Uiteindelijk beslist het Brussels Parlement wat het met het advies doet.

'N-VA verdedigt cumuls Brusselse PS-burgemeesters'

Ecolo en Groen noemen het 'erg cynisch' dat het Vlaams Parlement een belangenconflict inroept, terwijl er in het Brussels Parlement wel een overweldigende meerderheid is voor hun decumulvoorstel. Björn Rzoska, Groen-fractieleider in het Vlaams Parlement, vindt het uiterst hypocriet dat uitgerekend N-VA het eindeloze cumuleren van Brusselse PS-burgemeesters mogelijk maakt.

Brussels fractieleider Bruno De Lille vindt dat de Vlaamse meerderheidspartijen de Brusselse autonomie niet respecteren: 'Dit is geen communautair debat, een Nederlandstalige Brusselaar wordt hier niet anders behandeld dan een Franstalige. Er is dringend nood aan nieuwe politieke cultuur in Brussel. Het afbreken van de macht van de burgemeester in het parlement is hierin een belangrijke en noodzakelijke stap. N-VA is vooral bang dat de discussie rond decumul zo ook overslaan naar Vlaanderen. In die krampachtige reflex willen zij zelfs de belangen van de cumulerende Brusselse PS-burgemeesters beschermen.'