KU Leuven-rector Luc Sels wil tweede zit hervormen
Luc Sels wil een ‘new deal’ met zijn studenten. Foto: Fred Debrock

In een interview met de De Standaard zegt KU Leuven-rector Luc Sels dat de herindeling van het academiejaar op de agenda blijft staan, maar dat de universiteit nu prioriteit geeft aan een vernieuwd pedagogisch concept.

Of de KU Leuven zal kiezen voor een herziening van de academische kalender is nog lang geen uitgemaakte zaak. Maar in een interview met deze krant stelt rector Sels dat die discussie wel op de agenda blijft. De universiteit geeft wel prioriteit aan een vernieuwd pedagogisch project waarin activerend onderwijs centraal staat. In dat kader zijn er wel al beperkte wijzigingen aan de kalender mogelijk.

Sels hoopt komend academiejaar ook ten gronde een discussie te voeren over het herkansingsbeleid. Hij legt een ‘new deal’ op tafel. ‘Wij zullen nog veel beter ons best doen om de studenten te ondersteunen op alle mogelijke manieren tijdens het jaar – van monitoraten tot oefensessies en een meer actieve betrokkenheid. Zo moet de kans om te slagen in eerste zit toenemen.’

‘In ruil willen we samen met de studenten de tweede zit kunnen herbekijken. Moet die korter? Moet die voor de zomer?’ Dat zijn vragen die de rector volgend academiejaar wil opnemen. Zijn vraag komt voort uit de vaststelling dat die tweede zittijd voor sommige studenten een manier is geworden om examens te spreiden, en lang niet altijd een herkansing. Hij hoopt ook de andere universiteiten in dit debat te betrekken.

Introductieweek

Sels kreeg ook het licht op groen om de zogeheten Freshers’ Week verder uit te werken. De universiteit wil de introductiedagen benutten om studenten kennis te laten maken met stad en universiteit. ‘Zo kunnen we ze lanceren in hun opleiding’, zegt Sels. ‘Tegelijkertijd kan er ook ruimte zijn om studenten vertrouwd te maken met de megatrends in onze samenleving en de rol van de universiteit daarin.’ Uit praktische overwegingen zou het academiejaar dan mogelijk wel een week vroeger moeten starten.

De Academische Raad, het belangrijkste beslissingsorganen binnen de universiteit, zette gisteren ook de schouders onder adviezen die kunnen leiden tot een slimmere curriculumopbouw en een vereenvoudiging van studieprogramma’s. ‘Maar dat zal zeker geen blinde oefening zijn,’ zegt Sels. ‘We willen niet raken aan de inhoudelijke rijkdom van opleidingen.’

Er kan ook meer lijn komen in de selectie van keuzevakken die studenten kunnen opnemen. Een al te grote vrijheid daarin leidt volgens Sels tot een grote complexiteit bij het opstellen van de lessenroosters en de examenregeling. Door het palet aan keuzevakken per opleiding scherper te stellen en inhoudelijk beter op elkaar aan te laten sluiten, moet er een betere verdieping in specifieke kennisgebieden ontstaan.