Inreisverbod Trump finaal goedgekeurd
Foto: REUTERS
Het Amerikaans Hooggerechtshof heeft dinsdag het anti-immigratiedecreet van president Donald Trump gevalideerd. Daarmee behaalt het staatshoofd een definitieve overwinning na een lange juridische strijd rond de controversiële maatregel.

Vijf rechters stemden voor en vier tegen het decreet van Trump. Verrassend is dat niet: sinds de aanstelling van de oerconservatieve Neil Gorsuch als opperrechter, hebben conservatieve rechters weer de-meerderheid in het hoogste Amerikaanse rechtscollege.

Door de finale goedkeuring wordt aan 150 miljoen inwoners van zes overwegend islamitische landen (Tsjaad, Iran, Somalië, Libië, Syrië en Jemen) permanent de toegang tot het Amerikaans grondgebied ontzegd. Het Hooggerechtshof meent in zijn arrest, opgesteld door voorzitter John Roberts, dat de president enkel ‘op legitieme wijze gebruikmaakte van zijn prerogatieven inzake immigratie’.

Na lang getouwtrek, werd een derde versie van het verbod eind vorig jaar van kracht, ook al liepen er nog rechtszaken. De tegenstanders hekelden een ‘anti-moslimsdecreet’, een beschuldiging die de regering krachtig tegensprak. Men had het over veiligheidsrisico’s omdat de overheden uit de betrokken landen niet beantwoorden aan Amerikaanse eisen rond het uitwisselen van informatie.

In elk geval is de beslissing van het Hooggerechtshof een grote symbolische overwinning voor president Trump. Hij probeerde namelijk al sinds zijn eerste week als president werk te maken van een inreisverbod. De president reageerde alvast met een ‘Wow!’ op Twitter.