Tijdens het voorzittersdebat bij De zevende dag op één toonde N-VA voorzitter Bart De Wever zich erg sceptisch over een haalbare Arco-regeling. Ook liet hij verstaan dat de Franse Rafale voor hem geen potentiële vervanger is voor de Belgische F-16’s.

‘Ik ben loyaal aan het regeringsakkoord maar Europa zal Belgische regeling waarschijnlijk niet aanvaarden. Ik vrees dat Arcospaarders hun geld niet gaan terugkrijgen.’ De Wever, zelf een Arcospaarder, torpedeerde zondag de hoop van de 800.000 gedupeerde spaarders dat ze een deel van hun inleg nog zullen terugkrijgen.

Arco was de financiële poot van de christelijke arbeidersbeweging die ten onder ging samen met de bank Dexia. Het vorige Zomerakkoord bevatte het voornemen om een fonds van 600 miljoen euro op te richten om gedupeerden te vergoeden. Daarvan moet 400 miljoen euro komen van de privatisering van de staatsbank Belfius. Voor de overige 200 miljoen wordt gerekend op inkomsten uit de vereffening van Arco en een bijdrage van Beweging.net, de opvolger van het ACW, waarvan Arco de financiële poot was.

Quid Belfius?

Experts hadden meteen vragen bij de juridische haalbaarheid van zo’n regeling. De regering wilde daarom eerst groen licht krijgen van de Europese Commissie. Dat groene licht is er nog niet. Binnen de regering rijzen ook twijfels of Europa op voorhand zo’n deal wil goedkeuren. De Wever lijkt er vooral van uit te gaan dat een Europees antwoord negatief zou zijn.

Dat zou vooral voor CD&V slecht nieuws zijn. Wouter Beke herhaalde in De zevende dag dat de partij ‘er alles wil aan doen’ om een oplossing voor Arco te bedenken. Maar ook de andere partijen zitten in de tang. De gedeeltelijke privatsering van Belfius is immers politiek gekoppeld geraakt aan een oplossing voor Arco. Zonder het laatste, wacht ook het eerste een onzekere toekomst. Vooral Open VLD voorzitster Gwendolyn Rutten gaf nogmaals aan te betreuren dat het Belfiusdossier geblokkeerd wordt door de kwestie Arco.

‘Rafale geen optie’

Tijdens hetzelfde voorzittersdebat maakte De Wever ook nog duidelijk dat het voor hem uitgesloten is dat de regering-Michel voor de Franse Rafale zou kiezen als vervanger voor onze F-16’s. ‘Als het daar op uitkomt, dan denk ik dat we beter niets doen’, klonk het. Volgens De Wever is de Rafale ‘een toestel dat eigenlijk niks kan’ noemde. Ook de langere inzet van de F-16’s is voor de N-VA-voorzitter geen optie.

Pas afgelopen vrijdag floot premier Charles Michel minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) terug, nadat de minister had verklaard dat het Franse voorstel niet in de procedure zit. Een week eerder had de premier immers nog verklaard dat de regering drie pistes analyseert om binnen enkele jaren de verouderde F-16’s te vervangen: een langer gebruik van de F-16’s, de voorstellen rond de F-35 en de Eurofighter die binnen de officiële procedure binnenkwamen én de Rafale, die buiten die procedure binnenliep.

Het kabinet van de premier benadrukte vrijdag dat het Franse aanbod wel degelijk in overweging wordt genomen. ‘De beslissing wordt in de schoot van de regering genomen en nergens anders’, luidde het.

Conclusie van SP.A-voorzitter John Crombez na het debat in De zevende dag? Dat De Wever weliswaar zegt dat premier Michel ‘de baas is, maar eigenlijk de boom in kan’.