Ziekenhuizen beloond als patiënten tevreden zijn
Foto: Hollandse Hoogte / David Rozing
Een deel van de werkingsmiddelen van de ziekenhuizen is vanaf 1 juli afhankelijk van de kwaliteit van hun zorg. Ook de tevredenheid van de patiënten speelt mee.

Het lijkt logisch, om ziekenhuizen die hun patiënten beter verzorgen te belonen. Maar in de praktijk gebeurt in België vaak het omgekeerde, zegt Ilse Weeghmans van het Vlaams Patiëntenplatform. Een chirurg die een fout maakt, doet zijn ziekenhuis als het ware een plezier. ‘Een nieuwe opname, om de fout te herstellen, levert nieuwe inkomsten op.’

Om alle algemene ziekenhuizen in ons land aan te moedigen meer in te zetten op kwaliteit in plaats van kwantiteit, geldt vanaf 1 juli een nieuw systeem. De aanpassing maakt deel uit van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering die minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) doorvoert.

Voorlopig wordt maar een kleine fractie van het totale budget – zo’n zes miljoen euro of minder dan één procent – afhankelijk van de kwaliteit. Te weinig voor een aardverschuiving. ‘Het is een eerste stap’, zegt Marc Geboers van ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro. ‘De ziekenhuisdirecties zijn bovendien erg gemotiveerd om goed te scoren. Voor de centen, maar ook om met de resultaten te kunnen uitpakken.’

Alle ziekenhuizen krijgen van de overheid een score op 80. Om de punten te bepalen worden onder meer de patiënten bevraagd na een opname. Hoe meer tevreden zij zijn, hoe hoger de score van het ziekenhuis. Daarnaast zijn er criteria voor de behandeling van borstkanker en het correcte gebruik van antibiotica tijdens operaties. ‘Als de juiste soort op het juiste moment toegediend wordt, komen er nadien minder infecties voor’, zegt Geboers. De bedoeling is om de komende jaren stap voor stap de lijst met criteria (en het bijhorende budget) uit te breiden.

Hoelang gaat  de heup mee?

Onder meer de ziekenfondsen hameren al jaren op de grote verschillen in kwaliteit en de risico’s die daarmee samengaan. Zo hangt het af van het ziekenhuis hoe lang een nieuwe heup meegaat, maar ook hoeveel kans je hebt om te overlijden na een operatie vanwege longkanker. Patiënten kunnen moeilijk te weten komen hoe goed hun ziekenhuis het doet. Het Vlaams Patiëntenplatform vraagt daarom dat alle scores openbaar gemaakt worden.

De overheid is ook van plan om, mogelijk al vanaf 2020, rekening te houden met het aantal overlijdens. ‘Per aandoening kan je nagaan hoeveel van de patiënten in een bepaald ziekenhuis sterven, en of dat meer of minder is dan gemiddeld’, zegt Geboers. ‘Als een kliniek slecht scoort, is ze verplicht om zichzelf grondig in vraag te stellen.’