Vijftig Belgen kregen bescherming omdat ze bedreigd werden
Bart De Wever kreeg een tijd ‘close protection’ Foto: PN

Advocaten, politiemensen, magistraten, politici… Het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken behandelde vorig jaar vijftig dossiers van landgenoten die bedreigd werden (veelal met de dood) bij de uitoefening van hun beroep. In zo’n geval worden uitzonderlijke beveiligingsmaatregelen genomen, van een politiecombi die geregeld een oogje in het zeil houdt tot echte ‘close protection’, waarbij je geen voet kan verzetten zonder dat er een gewapende lijfwacht in de buurt is.

‘Dat laatste is wel veeleer uitzondering dan regel. Dan moeten de bedreigingen al erg concreet zijn’, zegt Yves Stevens van het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. Magistraten die het meegemaakt hebben, zeggen dat het bijna onleefbaar is en een zware impact heeft op het privéleven. ‘Maar als het crisiscentrum na een grondige evaluatie met alle betrokken partijen beslist dat het nodig is, hebben we daar een goede reden voor’, klinkt het.

In 2017 werden vijftig dossiers behandeld, ongeveer evenveel als het jaar voordien maar bijna het dubbele van pakweg tien jaar geleden. ‘Het gaat telkens om zaken waarin een lichte of zwaardere vorm van extra bewaking nodig was.’ Want het gaat voor alle duidelijkheid niet om lichte dreigingen, maar om mensen die bijvoorbeeld kogels in hun bus vinden of van wie de kinderen worden geïntimideerd en bedreigd. Of mensen die te horen krijgen dat ze ‘niet lang meer te leven hebben’.

‘Het gaat niet om partners of liefdesrivalen die elkaar bedreigen. De zaken die wij behandelen, behelsen personen die bedreigd worden bij de uitoefening van hun beroep’, zegt Stevens.

Over concrete dossiers mogen ze bij het crisiscentrum niet spreken. Maar een blik in het archief leert ons onder meer dat een man uit Meeuwen-Gruitrode, met een indrukwekkend strafblad, vorig jaar de strafrechter in Tongeren bedreigde nadat die hem veroordeelde tot tien maanden cel en 600 euro boete. Hij dreigde er ook mee het kind van de onderzoeksrechter te doden.

Onderzoeksrechters, magistraten en politiemensen worden het vaakst bedreigd en maken het gros uit van de dossiers. Naast politici natuurlijk. Zo diende Bart De Wever vorige jaar een klacht in nadat een onbekende een bijl door het raam van zijn huis in Deurne gooide. Het triest hoogtepunt in een reeks bedreigingen. Hij kreeg toen gewapende agenten voor de deur.

Vijftig Belgen kregen bescherming omdat ze bedreigd werden
Bart De Wever kreeg bijl door het raam van zijn huis Foto: gva

‘Als wij op de hoogte worden gebracht van een dreiging tegen iemand, nemen we contact op met de inlichtingendiensten die het gevaar evalueren. Er wordt een risicoanalyse gemaakt en op basis daarvan wordt bepaald welke maatregelen er genomen worden. Dat kan gaan van de lokale politie die geregeld door de straat patrouilleert om te zien of alles in orde is tot het aanstellen van een contactpersoon bij de politie.

In erge gevallen kan er uitzonderlijk worden beslist om een combi voor de deur te posteren of in uitzonderlijke gevallen zelfs in close protection te voorzien. Mensen worden dan de klok rond bewaakt tot het gevaar geweken is, of de persoon die de bedreigingen heeft geuit opgepakt is’, klinkt het bij het crisiscentrum. Hoeveel landgenoten vorig jaar close protection kregen en wie, wil en mag men niet zeggen.

Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A) is alleszins een tijdje nauw in de gaten gehouden nadat hij een vijftiental fysieke bedreigingen, waaronder doodsbedreigingen, kreeg.