Burgemeester bant binnenkort zelf criminele winkels
Foto: Photo News

Een burgemeester zal binnenkort zelf een vergunning kunnen weigeren van een verdacht casino of een louche pitazaak. Een wet van Koen Geens (CD&V) en Jan Jambon (N-VA) zorgt daarvoor.

Wil een ondernemer een handelszaak opstarten, dan kan een burgemeester binnenkort zelf een onderzoek vragen naar diens voorgeschiedenis. Een nieuw op te richten ‘Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen’ - met daarin de fiscale en sociale inspectie, het openbaar ministerie en de staatsveiligheid - zal een advies geven aan gemeenten over wie een vergunning aanvraagt.

De bedoeling is om de georganiseerde misdaad - drugshandel, of terrorisme - die niet zelden via dekmantels zoals horecazaken, casino’s of bordelen opereert, een stap voor te zijn.

Tot nu toe kwam het aan het parket toe om illegale economieën aan te pakken. Burgemeesters waren al langer vragende partij om zelf te kunnen optreden.

Gewapend bestuur?

Ministers Jambon en Geens keken voor deze wet naar onze noorderburen. Daar bestaat het systeem al vijftien jaar. Daar heet het ‘gewapend bestuur’.

Met deze wet werkt de regering dus ook een stukje ‘gewapend bestuur’ uit. De term is echter erg beladen - de regering spreekt van ‘bestuurlijke handhaving’ - omdat N-VA-voorzitter Bart De Wever er ooit de invulling aan gaf dat lokale besturen rechtstreeks mensen moeten kunnen volgen, afluisteren of opsluiten. Daar kwam toen veel protest tegen, onder meer van Open VLD en CD&V.