Trump heeft het einde van het scheidingsbeleid aangekondigd, maar er rijzen weer nieuwe problemen. Wat met de kinderen die nu al vastzitten? En zullen er dan nooit geen kinderen meer worden opgesloten? Toch wel.

Het presidentieel decreet dat Donald Trump gisteren tekende, zal een einde maken aan de scheiding van kinderen en ouders die het land illegaal proberen binnen te komen. De taferelen van kinderen in ijzeren kooien en de geluidsopnames met huilende kinderen hadden de druk op de Amerikaanse president danig verhoogd.

Maar sinds vijf mei zijn al 2.342 kinderen opgesloten. Het presidentieel decreet zegt niets over hoe het nu verder moet met hen. Een procedure om hen met hun ouders te herenigen, bestaat tot nu toe niet. Sommige ouders werden zelfs al teruggestuurd zonder hun kinderen. Het presidentieel decreet verandert daar voorlopig niets aan. De Amerikaanse overheid heeft ook geen tijdlijn gegeven voor de hereniging van de ouders en de kinderen.

En nu: families opsluiten

Met het presidentieel bevel zal de opsluiting van kinderen niet stoppen. Families zullen nu samen in detentie gehouden worden, in plaats van apart. Maar, volgens een 21 jaar oude rechtsregel mogen families niet langer dan twintig dagen opgesloten zitten. In zijn presidentieel decreet vraagt Trump aan het departement justitie om die regel aan te passen. Zijn regering dreigt met rechtszaken bestookt te worden, als het dat niet op tijd lukt.

Democraten hebben alvast bedenkingen bij deze gang van zaken. ‘Trumps bevel wil één vorm van kindermisbruik vervangen door een andere’, zei Nancy Pelosi, de leider van de Democraten in het parlement. ‘In plaats van getraumatiseerde kinderen te beschermen, heeft de president nu aan de minister van Justitie (Jeff Sessions, red.) opgedragen om de weg vrij te maken voor langdurige opsluiting van families, in condities die lijken op gevangenschap.’