Beleggers verliezen geduld met Bpost en dumpen aandeel
Foto: vrs
De koers van het aandeel van Bpost zakt steeds verder weg na de bekendmaking van de (financiële) toekomstvisie door het postbedrijf. Analisten twijfelen of Bpost zijn doelstellingen zal kunnen waarmaken. Ze vinden de prognoses ook weinig onderbouwd. Het aandeel maakt zijn zoveelste crash van 2018 mee.

Met een brievenpost die de komende jaren in volume steeds sterker daalt en zelfs tot 9% kan oplopen in 2022 tegenover 5,6% afgelopen jaar, ziet de toekomst van Bpost er bewogen uit.

Waar de brievenpost vandaag nog 45% van de omzet bedraagt, zou dat tegen 2022 nog maar een kwart zijn. Dat heeft ook te maken met het groeiend belang van de pakjesdiensten.

Bpost zijn prognoses liggen op korte termijn  lager dan die van analisten en lijken relatief karig onderbouwd. Bpost verwacht voor dit jaar een brutobedrijfswinst te halen van 560 miljoen tot 600 miljoen euro. Het zegt daarbij dat het wellicht de onderkant van de vork zal worden. De gewone bedrijfswinst zou uitkomen op 400 miljoen tot 440 miljoen. In de peirode 2019-2022 zou die bedrijfswinst uitkomen op een vork van 390 miljoen tot 440 miljoen.

Mooi, maar hoe gaat Bpost daar concreet geraken? Op dat punt blijven analisten op hun honger. ING-analist Marc Zwartsenburg merkt op dat Bpost rekent op een bijdrage voor het Amerikaanse Radial van 100 tot 120 miljoen dollar brutobedrijfswinst in 2022. Het traject daar naartoe blijft vaag.  De analist stelt ook vast dat Bpost het postvolume ziet krimpen tot 9% per jaar. 'En dat veronderstelt dat er herstructureringen moeten komen. Ook daarover ontbreekt informatie', observeert Zwartsenburg. Niet alleen informatie, mogelijk ook onderhandelingsruimte met de vakbonden.

Marcel Achterberg van Bank Degroof Petercam merkt op dat de prognose voor de bedrijfswinst op middellange termijn, de periode 2019-2022 onder zijn verwachtingen ligt. 'Ik ga mijn verwachtingen moeten herzien', merkt hij op. En blijkbaar is 2019 nu het jaar van de bocht waar die eerder al in 2018 zou genomen worden.

Halvering beurskoers

De beurs reageert negatief op de vooruitzichten met een koersdaling die naarmate de ochtend vordert verder opploopt en op een bepaald ogenblik al richting 8 procent ging.  Bpost noteert nu onder het niveau van zijn beursintroductie is en is  gehalveerd tegenover de piek begin dit jaar. Ongezien voor een 'goed huisvader-aandeel'. Met deze nieuwe afstraffing haalt het aandeel nu een bruto dividendrendement van 9,30 procent, maar geen hond die blijkbaar gelooft dat dit houdbaar is.

Bpost kan zich deze namiddag op zijn capital markets day aan veel vragen verwachten. Het postbedrijf schetst in zijn persbericht voorafgaand aan de beleggersnamiddag  zijn vooruitzichten voor de periode 2018-2022. Tegen 2022 zou Bpost uitgroeien tot een internationale speler op het gebied van e-commerce waarbij 45 procent van de inkomsten van buiten België komen. 60 procent van de inkomsten moeten van de verdeling van pakjes en van logistieke activiteiten komen.

Voor de traditionele activiteiten zijn de vooruitzichtingen minder. Die staan onder druk. Het postvolume daalt steeds sneller (tot -7 % in 2018) en dat zou tegen 2022 kunnen oplopen tot - 9 procent. Daarom moet bpost de vruchten plukken van de groei van pakjes (+28 % in 2017) en de groei in logistieke activiteiten gekoppeld aan e-commerce in België-Nederland (Be-Ne regio), Europa, Noord-Amerika en Azië.

Het lange termijn traject moet het management toelaten om winst te genereren om in staat te zijn het dividend te behouden, zegt Bpost.

‘Onze Visie 2022 houdt in dat we verder gaan dan enkel postbedeling. We willen een in België gevestigde en efficiënte wereldwijde logistieke speler voor e-commerce worden’, zegt, Koen Van Gerven, CEO van Bpost Group.

Inzake postbedeling komt er een naast een snelle dienst (dag plus één) ook een dag plus drie levering. Kurt Pierloot, ceo Mail & Retail zegt dat ‘Bpost een gedifferentieerd gamma van postproducten zal aanbieden om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van de klanten.’ Het persdistributiecontract blijft daarin belangrijk. ‘De succesvolle heronderhandeling van het beheerscontract en de persconcessies, voorzien voor eind 2020, zal essentieel zijn om deze diensten doeltreffend en blijvend te kunnen blijven aanbieden’, zegt Pierloot.

Selectieve overnames

Luc Cloet, ceo van Parcels & Logistics Europe and Asia, gaat dan weer werk maken van winstgroei bij de pakjes, onder meer via overnames. ‘Door verder te bouwen op onze positie in Be-Ne en de knowhow van Radial streeft Bpost ernaar selectief uit te breiden in logistieke oplossingen voor e-commerce in Europa, om zodoende winstgevende groei te realiseren (+10% jaarlijks)’, belooft Cloet.

Opvallend is dat het traject bij Radial lang oogt. ‘We vormen Radial om tot een toonaangevende speler op de veelbelovende Amerikaanse markt voor e-commercelogistiek, teneinde tegen 2022 een brutobedrijfswinst-bijdrage van 100 tot 120 miljoen dollar te kunnen bereiken”, zegt Pierre Winand, ceo Parcels & Logistics North America.

De aandachtspunten zijn het herstel van de omzetstijging door de klant op de eerste plaats te zetten en zo het klantenverlies terug te dringen en nieuwe contracten binnen te halen, onder meer door kruisverkoop.

Bpost formuleert ook een reeks herziene financiële doelstellingen op middellange termijn. Die luiden als volgt:

•Genormaliseerde bedrijfswinst voor dit jaar: Ambitie om een genormaliseerde bruto-bedrijfswinst onderaan de vork van 560 tot 600 miljoen euro te bereiken gelijk aan een genormaliseerde bedrijfswinst tussen 400 en 440 miljoen euro.

•Genormaliseerde bedrijfswinst in de periode 2019-2022: Ambitie om een organische genormaliseerde bedrijfswinst bereiken tussen 390 en 440 miljoen euro, waarbij we verwachten in 2019 onderaan de vork te zullen zitten, op basis van:

Een daling van het postvolume die geleidelijk aan -9 % bereikt tegen 2022, gedeeltelijk gecompenseerd door een hoger prijs/mixeffect (ca. 50 % van de volumedaling) en productiviteitsverbeteringen dankzij opties voor kostenbesparingen.

Een volumegroei van de Be-Ne-pakjes met dubbele cijfers, gedeeltelijk gecompenseerd door een prijs/mix tussen -3 % en -6 %

Een organische inkomstengroei van ongeveer 10% in Europese e-commercelogistiek

Een jaarlijkse omzetgroei voor Radial van +7-9 % tussen 2019 en 2022 en een brutobedrijfswinstbijdrage tussen 100 en 120 miljoen dollar tegen 2022.