Vandeurzen wil goede afspraken over levenseinde
Jo Vandeurzen Foto: Photo News

Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) wil woonzorgcentra afrekenen op goede afspraken met bewoners over onder meer euthanasie. Hij kiest voor overleg, niet voor het eenzijdig opleggen van een regel.

‘Ik ben het beu.’ Vlaams parlementslid Freya Saeys (Open VLD) wist in het Vlaams Parlement met haar ergernis geen blijf na de getuigenissen in De Standaard van artsen die stootten op de tegenwerking van woonzorgcentra na een vraag om euthanasie van een van de bewoners.

Volgens Saeys, die zelf als huisarts een vergelijkbaar geval meemaakte, moet Vandeurzen gewoon korte metten maken met die tegenwerking door in het nieuwe woonzorgdecreet in te schrijven dat woonzorgcentra zich niet mogen moeien met euthanasievragen.

Maar minister Vandeurzen ging tijdens een debat in het Vlaams Parlement niet in op haar vraag. Hij kiest voor overleg in plaats van het eenzijdig opleggen van een regel. Met onder meer vertegenwoordigers van de ouderen, de artsen en de woonzorgcentra is overleg opgestart om meer in te zetten op een tijdige zorgplanning, waarin ook het levenseinde en een mogelijke euthanasievraag in aan bod kunnen komen.

Te weinig zorgplanning

Voor Vandeurzen moet het uitgangspunt datgene zijn wat mensen voor zichzelf hebben uitgemaakt voor hun levenseinde. Die regel moet uiteindelijk in de kwaliteits- en erkenningsnormen van woonzorgcentra terechtkomen, en dus gecontroleerd kunnen worden door de zorginspectie. Het resultaat zou dus hetzelfde moeten zijn als wat Saeys voorstelt, de weg ernaartoe anders.

Er is nog werk aan de winkel. Het percentage woonzorgcentra dat met bewoners praat over de planning van het levenseinde is al wel gestegen naar 48, maar dat is nog altijd niet de helft.