‘Macron deed niets verkeerds met uithaal naar jongere’
Foto: REUTERS

President Macron is niet over de schreef gegaan toen hij een 14-jarige jongere de les spelde. Dat vindt wijsgerig pedagoog Stefan Ramaekers (KU Leuven). ‘Het is terecht dat een volwassene een jongere op zijn plaats zet wanneer die onrespectvol gedrag vertoont.’

De president kon niet lachen met uitspraak van een 14-jarige jongen. ‘Het is meneer de president voor jou’, reageerde Macron, toen die hem ‘ça va, Manu?’ toeriep.

‘We mogen mondigheid niet verwarren met zomaar ondoordacht alles zeggen wat in ons opkomt’, aldus Ramaekers. Stoer willen doen tegen de president is volgens Ramaekers typisch gedrag voor pubers, maar het is ook normaal dat een volwassene daar op reageert.

Vooral de manier waarop een jongere een antwoord krijgt, is van belang. ‘Maar daar bestaat geen duidelijke richtlijn voor’, aldus de pedagoog. ‘Alles moet in zijn context gezien worden: een uitbrander thuis aan de keukentafel is helemaal anders dan in een openbare ruimte.’

Maar de Franse president zette de jongen voor het oog van de camera’s te kijk. ‘Deze jongen wilde stoer doen tegen de president, en Macron nam zijn rol als leider heel serieus op. We leven in een gemediatiseerde wereld, daar moeten jongeren ook mee leren omgaan. Het is belangrijk dat jongeren leren dat hun daden gevolgen kunnen hebben. Dat maakt deel uit van volwassen worden’, zegt Ramaekers.