In een brief van zijn advocaat dreigt prins Laurent met een proces tegen Kamerlid Peter Buysrogge (N-VA), voor laster. De reden? Buysrogge beschuldigde prins Laurent van een vals activiteitenverslag.

Volgens prins Laurent heeft Peter Buysrogge kwaadwillig het imago van prins Laurent besmeurd, door zijn beschuldigingen van fraude, vervalsing en gesjoemel.

In De Standaard beschuldigde de N-VA'er de prins er onlangs van een onvolledig activiteitenverslag te hebben ingediend. Zo’n overzicht van zijn doen en laten moet de prins jaarlijks overmaken aan premier Charles Michel (MR) en het parlement, als tegenprestatie voor zijn dotatie van 308.000 euro. Buysrogge merkte op dat tussen de 54 bezigheden geen enkele vermelding stond van zijn omstreden bezoek aan de Chinese ambassade in juli van vorig jaar. Omdat hij had nagelaten de premier daarvan op voorhand te verwittigen, wat de wet voorschrijft, kreeg hij daarvoor een eenmalige sanctie van 15 procent van zijn dotatie, dus een vermindering van zo’n 46.000 euro.

Maar volgens de advocaat van prins Laurent schrijft de dotatiewet niet voor dat álle activiteiten in het jaarverslag moeten worden opgenomen. Daarom dreigt de prins nu met een proces tegen de N-VA'er wegens laster. 

'Premier weet ervan'

Volgens de prins is premier Charles Michel op de hoogte van het voornemen om de N-VA'er voor de rechter te dagen. 'De eerste minister heeft hiertegen geen bezwaar geuit', klinkt het in de brief. 

Buysrogge krijgt van Laurent nog één kans om het goed te maken. Hij verwacht tegen morgen 21 juni verontschuldigingen 'in oprechte, duidelijke en onmiskenbare bewoordingen'. Maar Buysrogge is dat niet van plan. 'Ik laat mij zeker niet onder druk zetten', zegt het Kamerlid in een reactie. Hij herhaalt zijn aantijgingen. 'Het jaarverslag van prins Laurent was onvolledig, het veelbesproken bezoek aan de Chinese ambassade werd niet eens vermeld. De wet van 27 november 2013 vraagt dat in het verslag activiteiten van algemeen belang worden vermeld. Ik stel enkel vast dat het verslag niet volledig is. Ik zal deze week een wetsvoorstel indienen om de wet aan te passen. Er is onder meer duidelijkheid nodig over de sancties bij schendingen van de gedragsregels.'