Staking in gevangenissen tegen minimale dienstverlening
Foto: Photo News

In de Vlaamse gevangenissen is dinsdagochtend 65,38 procent van het personeel aanwezig. Het personeel is ontstemd over het regeringsproject voor een gegarandeerde dienstverlening in de gevangenissen.

De aanleiding voor de staking: de minimale dienstverlening bij … stakingen. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft een plan klaar. Vanaf de tweede dag van een staking moet er een gegarandeerde aanwezigheid zijn. Directie en vakbonden spreken af wie werkt. Het sociaal overleg over het voorontwerp van wet moet nog starten.

De vakbonden lieten gisteren weten dat ze het voorstel van Geens ‘onaanvaardbaar’ vinden. In de strafinrichtingen worden de komende dagen personeelsvergaderingen belegd om de tekst toe te lichten.

Maar eerst een staking dus. En die wordt vrij goed opgevolgd. Sommige strafinstellingen moeten het dinsdagochtend met minder dan de helft van het personeel doen: Leuven Centraal (8,82 procent), Leuven Hulp (36,84 procent), Merksplas (47,62 procent), Sint-Gillis (17,95 procent), Tongeren (40 procent) en Turnhout (38,46 procent).

In Sint-Gillis zijn vanaf 7.30 uur zeven politieagenten aanwezig. In Leuven Centraal zijn dat er eveneens zeven, maar vanaf 8 uur.

Over de Waalse gevangenissen zijn er voorlopig nog geen cijfers. Wel laat het gevangeniswezen weten dat er een stakingspost staat in Jamioulx, die de werkwilligen de toegang bemoeilijkt.