Piqueur vecht voor bescherming van privébezittingen
Foto: ISOPIX

De rechtbank van Gent oordeelt deze namiddag of Imaco, de privé­vennootschap van Jeroen Piqueur waarin zijn villa zit, bescherming tegen schuldeisers krijgt. De curatoren hadden het faillissement aangevraagd, maar die vraag wordt ten vroegste op 26 juni behandeld

De rechtbank van koophandel in Gent heeft zopas beslist dat de uitspraak over toekenning van bescherming tegen schuldeisers voor Jeroen Piqueurs privévennootschap Imaco deze namiddag behandeld wordt. De dagvaarding in faillissement door de curatoren is verschoven naar 26 juni. Tenzij de rechtbank deze namiddag de WCO - wet op de continuïteit van de onderneming, een bescherming tegen schuldeisers - voor een bepaalde periode toekent. Dan komt er volgende week geen zitting over een mogelijk onmiddellijk faillissement.

De inzet voor Jeroen Piqueur is vanmiddag niet min. Door de WCO-procedure aan te vragen hoopt hij de bezittingen van zijn vennootschap Imaco in de best mogelijke omstandigheden ten gelde te maken, schuldeisers terug te betalen én hopelijk nieuwe inkomsten te vinden.

Of dat lukt, is verre van zeker. Piqueur is in gesprek met verscheidene schuldeisers, maar de curatoren van Optima Bank, die ongeveer een miljoen euro te goed hebben van Imaco, hebben geen vertrouwen in zo'n WCO-procedure. Ze zien Imaco liever failliet gaan, zodat een curator de dans leidt.

Kunst voor de fiscus

De curatoren zijn geen bevoorrechte schuldeisers. Ze komen na KBC, Record Bank en de fiscus. De fiscus heet 0,4 miljoen euro te goed van Imaco. Imaco bezit onder meer een kunstwerk waarvan beloofd is dat de opbrengst naar de fiscus zou gaan.

Maar de curatoren hebben geen vertrouwen in de beloften die Piqueur links en rechts maakt. Ze eisen dat de rangorde gerespecteerd wordt. Volgens hen gaat het ook niet op om een kunstwerk aan één schuldeiser te beloven. 'De activa moeten verkocht worden en correct verdeeld onder de schuldeisers.'

Huizen te koop

De villa van Jeroen Piqueur is een hoofdbrok in de bezittingen van Imaco. Die villa staat al een half jaar onderhands te koop. Gisterennamiddag kwam het wel tot een openbare verkoop van twee huizen van Piqueur. Het gaat om de huizen waarin zijn zoon Ruben en zijn dochter Rebecca wonen. Die twee panden zijn voorlopig toegewezen in afwachting van een hoger bod.

Piqueur zag  eind mei zijn vastgoedgroep Yes (ex-Optima Global Estate) al failliet gaan, waardoor hij inkomsten misliep.

Advies aan vermogende partijen

Piqueur zelf probeert nog links en rechts inkomsten te genereren via advies aan enkele 'vermogende partijen'. Dat vormde de basis om te hopen dat Imaco, met bescherming tegen schuldeisers, tot een geordende afbetaling van zijn schulden zou kunnen komen.

Eerder werd ook al zijn appartement in Knokke gedwongen verkocht. Dat bracht minder op dan verhoopt, waardoor Bank Nagelmackers, die er een borgstelling op had, met te weinig dekking overbleef.