‘Straf klaplopers in ons onderwijs meer af’
Foto: istock/getty
De kantjes ervan aflopen en toch op post blijven dankzij de vaste benoeming? Dat moet gedaan zijn, zegt lerarenopleidster Brenda Froyen.

Het onderwijs wordt getekend door een onrechtvaardig systeem dat harde werkers niet noodzakelijk beloont en dat klaplopers niet afstraft.’ Met die boodschap op haar blog gooit Brenda Froyen (39) uit Moerbeke-Waas de knuppel in het hoenderhok. Froyen staat al achttien jaar in het onderwijs en leidt nu jongeren op tot leerkrachten lager onderwijs aan de AP Hogeschool in Antwerpen. Daarbij komt ze geregeld op scholen om studenten te begeleiden bij hun stage.

‘Overal hoor ik dezelfde verhalen’, zegt ze. ‘Iedereen kent een of meerdere collega’s die de kantjes ervan aflopen. Leerkrachten die nergens te bespeuren zijn als de schoolfeesten voorbereid moeten worden, die weigeren toezicht te geven, of  die compleet ongemotiveerd voor de klas staan.’ 

Het probleem volgens Brenda is dat leerkrachten nog amper worden geëvalueerd eenmaal ze vastbenoemd zijn. In principe moet dat minimaal om de vier jaar gebeuren, maar uit een rapport van het Rekenhof uit 2016 bleek dat scholen die procedures te weinig gebruiken. ‘Het gevolg is dat ook onbekwame leerkrachten op post blijven’,  zegt ze. 

Dat er in 2016 slechts 33 vastbenoemde leerkrachten zijn ontslagen op een totaal van 112.247, is voor haar het bewijs dat er iets schort. 

Ontslagprocedure

Topman Lieven Boeve van het katholiek onderwijs begrijpt de kritiek. ‘Het klopt dat er leerkrachten aan de slag blijven die echt niet functioneren en die ook collega’s een doorn in het oog zijn’, zegt hij. ‘Het probleem is dat directeurs ertegen opzien om een ontslagprocedure in gang te zetten, waarvan  de uitkomst  onzeker is.’ 

In de laatste cao tussen bonden en onderwijsnetten is afgesproken om die evaluatieprocedure te herbekijken. Het katholiek onderwijs werkt nu aan concrete voorstellen.