De digitale meter is alleen maar beter (voor uw portemonnee)
Foto: Lisa Van Damme

De baten van de invoering van de digitale elektriciteits- en gasmeters zijn almaar groter aan het worden. Het gaat nu al over 440 miljoen euro over een periode van 20 jaar, blijkt uit nieuw rekenwerk van de Vreg.

Het is een hele ommekeer. De eerste berekeningen van de Vlaamse energieregulator Vreg, die dateren uit de periode 2011-2014, gaven aan dat het zeer moeilijk was om alle kosten van de installatie van digitale meters in Vlaanderen te recupereren. Sindsdien heeft de Vreg nog een paar keer de rekening gemaakt. En die valt almaar positiever uit. Nu komt de Vreg al uit op een besparing van 440 miljoen euro voor de hele samenleving. Dat is 104 miljoen euro meer dan het resultaat van een vorige rekenoefening, die nog maar dateert van vorig jaar.

De grotere besparing is in de eerste plaats te danken aan de veel goedkopere digitale elektriciteitsmeter. De prijs ligt 22 procent lager dan verwacht. De digitale gasmeter is wel 6 procent duurder dan de ramingen tot nu toe, maar dat weegt niet op tegen de veel goedkopere elektriciteitsmeter. Daarnaast is ook het datasysteem goedkoper.

De Vlaamse minister van Energie, Bart Tommelein (Open VLD), gaat ervan uit dat het resultaat van de nieuwe kosten-batenanalyse een eind maakt aan de kritiek op de invoering van de digitale meter.

Vanaf 2019 zullen Eandis en Infrax de huidige elektriciteits- en gasmeters vervangen door digitale meters. De Vreg gaat er nu van uit dat een gemiddelde klant zo’n 15 euro per jaar extra betaalt voor een digitale elektriciteitsmeter en 12 euro voor een digitale gasmeter. De verwachting en hoop is dat de verbruikers dit bedrag kunnen recupereren omdat ze met de nieuwe meters hun energieverbruik beter kunnen sturen.