Economie groeit trager
Gouverneur Jan Smets van de Nationale Bank van België Foto: ISOPIX

De Belgische economie zal trager in omvang toenemen dan gedacht. De Nationale Bank herziet het groeitempo van 1,7 naar 1,5 procent.

Een heel grote verrassing is het nieuwe cijfer niet. Verscheidene organisaties hadden de groeivooruitzichten voor dit jaar al verlaagd. Maar de meest recente voorspellingen gingen nog uit van 1,6 procent. Dat was al lager dan het cijfer van 1,7 procent dat de Nationale Bank eind vorig jaar naar voren had geschoven. Nu is de raming dus nog wat lager. Voor de twee komende jaren is geen groeiversnelling voorzien. Dat betekent dat het groeitempo drie opeenvolgende jaren niet zal toenemen.

Toch blijft de bank over het geheel genomen optimistisch. De koopkracht stijgt, mede dankzij de tax shift, en de werkgelegenheid zal in de komende drie jaar nog met 97.000 banen groeien.

Dit jaar zal het begrotingstekort uitkomen op 1,0 procent, evenveel als vorig jaar. Maar dat relatief fraaie cijfer is vooral te danken aan de versnelde voorafbetalingen door belastingplichtige bedrijven. De regering heeft hen aangemaand sneller te betalen, waardoor er een eenmalig gunstig effect is ontstaan. Zonder dat effect zou het begrotingstekort verslechterd zijn naar 1,3 procent. Bovendien komt volgend jaar de terugslag, als het eenmalige effect is uitgewerkt. Dan zal het tekort stijgen naar 1,8 procent.