Begrotingsvoorstel Europese Commissie kan België tot miljard per jaar kosten
Minister van Begroting Sophie Wilmès. Foto: Photo News

Op basis van het begrotingsvoorstel van de Europese Commissie zou België in het minst gunstige scenario jaarlijks 700 miljoen tot 1 miljard euro extra moeten bijdragen aan de Europese meerjarenbegroting 2021-2027. Zo klinkt het binnen de regering.

De Commissie heeft de voorbije weken gedetailleerde voorstellen gepresenteerd voor de volgende Europese meerjarenbegroting. Dat bood de lidstaten de kans te berekenen wat de impact zal zijn op de nationale begrotingen als het voorstel aanvaard zou worden.

Het voorstel van de Commissie voor een Europese begroting die goed is voor 1,11 procent van het bruto nationaal inkomen van 27 lidstaten, tegenover ruwweg 1 procent tussen 2014 en 2020, zou leiden tot een verhoging van de bijdrage van nettobetaler België. De piste om het bedrag dat lidstaten mogen inhouden op de geïnde douanerechten te halveren van 20 procent naar 10 procent zou ons land naar verhouding hard treffen omdat die rechten dankzij de haven van Antwerpen hoog liggen. De voorgestelde hervorming van het landbouwbeleid zou België 220 miljoen euro kosten. En daarbovenop komt ook de kostprijs van de Brexit voor ons land.

Samengeteld komt in dit scenario het bedrag op 700 miljoen à 1 miljard euro per jaar meer voor de Belgische begroting. Dat ligt in de lijn van vroegere schattingen die in maart al uitlekten in de krant Le Soir, waarbij sprake was van 800 miljoen euro. Het gaat nog om werkhypotheses en de berekeningen moeten nog verfijnd worden. De onderhandelingen tussen lidstaten, Commissie en Europees Parlement moeten nog beginnen.