Generatiekloof over geloof verdwenen in onderwijs
Foto: Photo News

Oudere leerkrachten zijn niet langer de gelovige bakens in de katholieke scholen. Dat blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven, waarover Tertio vandaag bericht. Maar dat betekent niet dat geloof verdwenen is.

Zijn de oudere leerkrachten in de katholieke scholen nog steeds de waarborg voor een katholieke identiteit? Neen, de generatiekloof is verdwenen. Tot die conclusie komt onderzoeker Didier Pollefeyt, theoloog aan de KU Leuven. ‘Het zal niet meer van de ouderen komen’, zegt de hoogleraar in Tertio vandaag.

En toch is het geloof niet dood in het katholieke onderwijs, zo blijkt uit het onderzoek. ‘Ondanks de gevorderde secularisering is de katholieke dialoogschool voor alle leeftijdsgroepen de sterkste optie’, zegt Pollefeyt. De dialoogschool is het concept dat het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, onder leiding van Lieven Boeve, sinds 2015 uitdraagt. Een school waar de katholieke waarden het richtsnoer zijn, en leerlingen van alle achtergronden met elkaar in dialoog gaan om hun identiteit te vormen.

Symbolisch geloof

Ook de oudere generatie leerkrachten ziet de dialoogschool dus als beste optie. Al zien ook veel jonge leerkrachten brood in de ‘kleurrijke school’ - waar diversiteit centraal staat. Oudere leerkrachten zien zo’n diverse, kleurrijke school veel minder zitten. Daar is dus wel nog een generatiekloof te merken.

De onderzoekers bekeken ook hoe gelovig de leerkrachten nog zijn. Daarbij valt op dat de meeste leerkrachten een soort van ‘postkritisch’ geloof hanteren. Dat betekent: een symbolisch geloof. Ook vrij veel leerkrachten hebben geen enkele voorkeur voor eender welk geloof (relativisme).

‘Religieuze veld ligt open’

Pollefeyt concludeert uit die gegevens dat de secularisatie de bodem bereikt heeft. Wat betekent dat? ‘Het profiel van de leerkrachten en directies in de Vlaamse katholieke scholen biedt nieuwe opportuniteiten voor de katholieke kerk en voor het onderwijs: als we investeren in jonge (leer)krachten, investeren we in de toekomst. Terwijl sommigen hopen op een volledige secularisering van de onderwijswereld, blijkt het religieuze veld in het katholiek onderwijs opnieuw helemaal open te liggen.’