Brits minister neemt ontslag uit onvrede met Brexit
Phillip Lee Foto: belga

Omdat de regering de rol van het parlement bij de Brexit wil inperken, neemt de Britse onderminister van Justitie Phillip Lee ontslag. Hij is een partijgenoot van premier Theresa May.

De Britse minister kan niet leven met de manier waarop de regering de rol van het parlement bij de Brexit-onderhandelingen wil inperken, zegt hij in een brief. Zijn ontslag komt er enkele uren voor een belangrijke stemming in het parlement.

Phillip Lee, een persoonlijke vriend van premier Theresa May, was nooit een voorvechter van een ‘harde Brexit’ en was in eerste instantie zelfs volledig tegen de Britse uitstap uit de EU. Hij heeft het naar eigen zeggen vooral moeilijk met hoe de regering omgaat met de ‘EU Withdrawal Bill’. Die kaderwet moet ervoor zorgen dat het VK na de Brexit blijft functioneren, en staat vandaag en morgen op de agenda van het Lagerhuis.

In het Hogerhuis zijn de voorbije maanden aan die wet amendementen toegevoegd die indruisen tegen de Brexit die May voor ogen heeft. De eurofiele Lords willen dat hun land erg dicht bij de EU blijft. Daarom schrapten ze de uittredingsdatum van 29 maart 2019 en houden ze de mogelijkheid open dat het VK lid blijft van de Europese Economische Ruimte en zelfs van de douane-unie.

Tegenslag voor May

Ook de aanpassing van de Lords om de parlementsleden de macht te geven de regering terug naar Brussel te sturen om de Brexit-deal te heronderhandelen als die in hun ogen niet zou voldoen, springt in het oog. May is er helemaal tegen gekant en roept het parlement op om ook tegen te stemmen.

Maar in het Lagerhuis is wel een meerderheid voor de amendementen te vinden. De vraag is of er genoeg Conservatieve parlementsleden zijn die hun diepe overtuiging laten primeren op trouw aan May. Het ontslag van Lee kan dus als een tegenslag voor May gezien worden.

‘Kinderen in de ogen kijken’

‘De belangrijkste reden voor mijn beslissing is het Brexit-proces en de wil van de regering om de rol van het parlement in de uiteindelijke uitkomst te beperken in een stemming die vandaag plaatsvindt’, zegt Lee in een statement op zijn website. ‘Als ik mijn kinderen in de toekomst in de ogen wil kijken en eerlijk wil kunnen zeggen dat ik mijn best heb gedaan voor hen, dan kan ik de uitstap van ons land uit de EU hoe die er nu uitziet, niet steunen.’

Premier May heeft Lee en de 315 andere partijgenoten in het Lagerhuis maandagavond laat nog opgeroepen om de partijlijn te volgen en de voorgestelde amendementen weg te stemmen. ‘Parlementsleden hebben de plicht om de Brexit waar te maken’, verklaarde de premier.

Lee was minister van Mensenrechten in de regering-May, een van de ministers en staatssecretarissen onder de minister van Justitie.