Kansarmoede bij kinderen opnieuw toegenomen
Foto: Belga

In het Vlaamse Gewest stijgt het aantal kinderen dat in kansarmoede leeft. Dat blijkt uit cijfers van Kind en Gezin.

Die index van Kind en Gezin geeft aan hoeveel procent van de kinderen tussen 0 en 3 jaar bij de geboorte opgroeit in een situatie van kansarmoede.  De kansarmoede-index 2017 voor het Vlaamse Gewest bedraagt 13,76 procent en ligt daarmee 0,94 procentpunt hoger dan die van 2016, meldt Kind en Gezin in een persbericht.

Bij meer dan 8 op de 10 kinderen gaat kansarmoede vooral gepaard met een beperkt inkomen, met werkloosheid of een precaire arbeidssituatie en met een laag opleidingsniveau van de ouder(s). Iets meer dan de helft van de kinderen in kansarmoede heeft een gebrekkige huisvestingssituatie.

De kansarmoede-index bij kinderen van wie de moeder bij haar geboorte niet de Belgische nationaliteit had, ligt met 33,5 procent veel hoger dan bij kinderen met een moeder van Belgische origine (6,1 procent).

Provincies

De index is in elke provincie toegenomen. Toch zijn er grote provinciale verschillen: in Antwerpen ligt de index met 17,6 procent het hoogst, in Vlaams-Brabant het laagst met 8,3 procent. De kansarmoede is vooral in de centrum- en grootsteden toegenomen. 50,9 procent van de kinderen in kansarmoede leeft in dertien steden (twee grootsteden en elf centrumsteden).

De verpleegkundigen en gezinsondersteuners van Kind en Gezin gaan tijdens hun contacten met gezinnen na of er signalen zijn van kansarmoede op zes domeinen. Het gaat om het maandinkomen van het gezin, de opleiding van de ouder(s), het stimulatieniveau van het kind, de arbeidssituatie van de ouder(s), de huisvesting en de gezondheid. Wanneer een gezin zwak scoort op drie of meer criteria, spreken we over een kind dat in kansarmoede leeft.

Initiatieven

Kind & Gezin wijst erop dat verschillende projecten zijn opgestart in de strijd tegen kansarmoede. Zo zijn er momenteel 153 'Huizen van het kind' die samen 210 gemeenten bereiken in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstelijke Gewest. Ook sloegen Vlaams minister Jo Vandeurzen (CD&V) en de familie Vergnes in 2017 de handen in elkaar voor een vernieuwend aanbod van basisvoorzieningen voor kwetsbare gezinnen onder de naam Koala (Kind- en OuderActiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding).

Dankzij de middelen van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (Amif) werden in acht Vlaamse steden in 2016 proeftuinen ‘Inburgering op maat voor laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen’ georganiseerd. Zo kregen kwetsbare, anderstalige moeders en hun kinderen extra kansen.