KBC investeert niet langer in kernwapenindustrie
Een spandoek tegen kernwapens aan de basis van Kleine Brogel (in 2006). Foto: Photo News

Bedrijven die rechtstreeks betrokken zijn bij de productie of ontwikkeling van nucleaire wapens, worden daardoor uitgesloten van alle activiteiten van de KBC Groep, zo meldt de bank-verzekeraar. Ook voor andere sectoren wordt KBC strenger.

KBC heeft zijn beleidslijnen voor duurzaam bankieren en verzekeren verstrengd. De nieuwe regels gelden vanaf 1 juli.

KBC beschouwt kernwapens voortaan als ‘controversiële wapens’, waardoor bedrijven die betrokken zijn bij de productie of ontwikkeling van kernwapens uitgesloten worden van alle activiteiten van KBC.

De bank kreeg de voorbije jaren herhaaldelijk kritiek van vredesbewegingen. Onder meer een investering in het bedrijf Serco, dat betrokken is bij onderhoud van Britse kernwapens, lag moeilijk. Die investering zou onder de nieuwe regels niet meer kunnen, bevestigt KBC-woordvoerder Stef Leunens.

Ook met andere sectoren zal KBC in de toekomst voorzichtiger omspringen. Zo zal de bank geen kredieten of verzekeringen meer toekennen aan groothandels in tabaksproducten en -grondstoffen. Enkel retail - de verkoopkanalen van tabaksproducten - valt niet onder de beperking.

Wat energie betreft, kondigt de bank aan dat ze nu ook in Tsjechië uit de financiering van de steenkoolsector stapt en de blootstelling aan steenkoolgebaseerde elektriciteitsproductie tegen 2023 tot nul zal herleiden. Enkel voor centraal aangestuurde verwarmingssystemen geldt nog een uitzondering tot 2035.

KBC krijgt hiervoor alvast applaus van de Belgische Coalitie tegen Kernwapens.