Muyters: ‘Gecontroleerde arbeidsmigratie is noodzakelijk voor onze welvaart’
Philippe Muyters Foto: BELGA

‘We kennen momenteel een grote krapte op de arbeidsmarkt. Er staan veel vacatures open en we krijgen ze moeilijk ingevuld.’ Daarom stelt Vlaams minister van Werk, Philippe Muyters (N-VA) vrijdag zijn plan voor om buitenlands talent aan te trekken. ‘Op die manier gaan we de werkzaamheid verhogen’, zegt Muyters.

‘De Vlaamse arbeidsmarkt staat onder hoogspanning. Het aantal vacatures piekt en veel werkgevers zijn dringend op zoek naar werknemers’, zegt Muyters. Daarom heeft de Vlaamse minister van Werk begin dit jaar een beroep gedaan op de strategische adviesraad Vario, die hem adviseerde om een plan op te stellen voor arbeidsmigratie. ‘Het is de bedoeling dat het plan op 1 januari 2019 in werking treedt.'

‘Vlamingen eerst’

‘Eerst zoeken we werknemers in Vlaanderen, dan in België, in de buurlanden, Europa en tot slot de rest van de wereld.’ Volgens Muyters is het soms moeilijk om Vlaamse werknemers bepaalde vacatures te laten invullen, waardoor werkgevers liever een beroep doen op buitenlandse werknemers. ‘Die buitenlandse werknemers zullen onze welvaart op peil houden. Bovendien zullen wij de kosten van de vergrijzing beter kunnen dragen’, zegt Muyters.

Vandaag is het uiteraard al mogelijk om buitenlands talent aan te trekken, maar toch ondervinden bedrijven nog te veel drempels om de juiste personen te vinden. Muyters wil die drempels wegwerken zodat de arbeidsmigratie vlotter kan verlopen.

Veranderingen

‘Voor hooggeschoolden blijft de toegang laagdrempelig. Zij vallen buiten het arbeidsmarktonderzoek’, zegt Muyters. Toch stelt de minister voor Werk enkele wijzigingen voor. De maximale arbeidsduurtijd zal worden verlengd tot drie jaar, in plaats van twaalf maanden. Ook zullen werknemers makkelijker van onderneming kunnen veranderen.

‘We moeten ook de buitenlandse studenten die in Vlaanderen hebben gestudeerd, proberen te houden’, zegt Muyters. Zij zullen een langer verblijfsrecht krijgen, zodat ze meer tijd hebben om op zoek te gaan naar een job. Ook zullen buitenlandse studenten makkelijker stage kunnen lopen in Vlaamse bedrijven.

Knelpuntberoepenlijst

'Behalve aan hooggekwalificeerden is er een tekort aan technisch personeel op de Vlaamse arbeidsmarkt’, zegt Muyters. De grootste vernieuwing voor die groep is de knelpuntberoepenlijst. ‘Er zal een lijst worden opgemaakt van alle knelpuntberoepen in Vlaanderen, die de VDAB zal beheren en om de twee jaar zal updaten.’ Werknemers die in aanmerking komen, zullen ook niet onderworpen worden aan een arbeidsmarktonderzoek.