Dierentuinen moeten aan strengere voorwaarden voldoen
Er komt extra toezicht op de omvang van de verblijven van de dieren. Foto: Simon Mouton

De Vlaamse regering wil de erkenningsvoorwaarden voor dierentuinen aanscherpen. Ze moeten sommige diersoorten extra aandacht geven en beter aangeven welke dieren ze willen blijven houden.

Dat staat in een voorstel van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA), dat nu voor advies naar de Raad van State wordt gestuurd. Dierentuinen krijgen een jaar tijd om zich aan te passen aan de nieuwe regels.

Om een erkenning te krijgen moeten dierentuinen, als het van de regering afhangt, binnenkort een collectieplan opstellen, waarin ze vermelden welke diersoorten ze op lange termijn willen houden en hoe ze willen meewerken aan de instandhouding van de dieren, de voorlichting van het publiek en wetenschappelijk onderzoek.

De minister kan ook zelf extra ‘verrijkingsplannen’ opleggen. Daarin moeten dierentuinen bijzondere aandacht schenken aan dieren als primaten, olifanten of zeezoogdieren, omdat die een verhoogd risico lopen op gedrags- en welzijnsproblemen.

Daarnaast moeten dierentuinen onder meer nog een ethische commissie rond dierenwelzijn inrichten, wordt het verboden om jongen van zoogdieren en vogels vroegtijdig te scheiden van hun ouders en moeten directies een overzichtsplan opstellen met de afmetingen van de verblijven.

De voorwaarden waren aan een update toe, omdat de tekst uit 1998 niet meer aangepast was aan de dierentuinen van vandaag. Die zijn meer gericht op een natuurgetrouwe omgeving voor de dieren en zetten tegelijkertijd meer in op de beleving van de bezoekers. Bovendien is de wetenschappelijke kennis over het houden van exotische dieren in gevangenschap fors uitgebreid.