N-VA en CD&V bijzonder kritisch voor Ducarme en FAVV
Esthio’s ceo Brecht Vervaeck (midden) kreeg vandaag de steun van verschillende schooldirecties. Foto: BELGA

De Vlaamse meerderheidspartijen CD&V en N-VA kunnen absoluut niet lachen met de slechte communicatie van minister Ducarme (MR) en het Federaal Voedselagentschap rond de salmonella-vergiftiging. Het cateringbedrijf Esthio en de scholen waaraan Esthio levert, waren daar het slachtoffer van.

Vandaag maakte minister van Landbouw Denis Ducarme bekend dat de Harelbeekse traiteur opnieuw maaltijden mag leveren. (lees hier) Maar gisteravond was dat nog niet zo. Toen kreeg Esthio ’s avonds plots bericht van de minister dat hij nog geen groen licht wou geven – waarop Esthio 10.000 bereide maaltijden mocht weggooien. Esthio had immers wel al groen licht gekregen van het Federaal Voedselagentschap (FAVV).

44 scholen moesten plots, ’s avonds, alle ouders verwittigen dat er geen warme maaltijden konden worden aangeboden. De directies noemen de late communicatie een totaal gebrek aan respect van minister Ducarme. Ook minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) uitte op Twitter haar ongenoegen. ‘Ook bij een voedselcrisis is zorgzame, correcte en tijdige communicatie belangrijk’, aldus Crevits.

Crevits staat niet alleen met haar kritiek. In de Kamer maakte haar partijgenote Leen Dierickx zich zorgen over de relatie tussen de minister en het Voedselagenschap. Ze vindt het zeer raar dat het FAVV al groen licht gaf en dat er volgens de minister nog testen achter waren ‘Spreken zij dan niet met elkaar? Als er meer dan 400 kinderen betrokken zijn, dan zou er toch regelmatig overleg moeten zijn tussen het FAVV en de minister. Zij zouden één blok moeten vormen.’

Belangrijker nog: ‘Welke zekerheid heeft een bedrijf nog als men groen licht krijgt van het FAVV? Als het FAVV groen licht geeft, dan ga je er toch vanuit dat alles in orde is.’

N-VA-Kamerlid Rita Gantois neemt het ook op voor traiteur Esthio die er lange tijd van verdacht werd de oorzaak te zijn van de salmonellavergiftiging. Gantois stelt zich vragen bij de manier en de snelheid waarop het bedrijf werd veroordeeld.

De manier waarop Ducarme gisteravond besliste om de productie van schoolmaaltijden nog niet toe te laten, noemt ze een ‘tweede mokerslag’ voor het bedrijf. ‘Dit komt hard aan bij Esthio: economisch, sociaal en menselijk. Het FAVV deed haar werk grondig en Esthio treft geen schuld. Onbegrijpelijk dat de minister hier last minute op terugkomt.’

Ook N-VA maakt zich zorgen over de relatie tussen het FAVV en de minister.

Esthio zelf overweegt een klacht in te dienen over de gang van zaken.

Ducarme reageert

In een reactie herhaalt het kabinet van Ducarme dat dit om een heel ernstige voedselvergiftiging gaat; er waren meer dan 400 kinderen bij betrokken. Omdat woensdagavond nog niet alle resultaten van de staalnames bekend waren, hield de minister op het laatste moment de heropstart van de traiteurdienst tegen.

Waarom het FAVV dan wel groen licht had gegeven, zegt de minister niet. Ducarme communiceert alleen dat het FAVV technisch zijn job heel goed heeft gedaan. Heeft het FAVV dan te vroeg gecommuniceerd? Ducarme zwijgt en herhaalt dat het agentschap technisch goed werk leverde.