Onbelast bijverdienen weer uitgesteld
Dan toch geen stemming in de Kamer over het onbelast bijklussen. Foto: Bart Dewaele

De Kamer zal vandaag nog geen groen licht geven voor het regeringsplan om bijverdiensten vrij te stellen van belastingen tot 6.000 euro per jaar.

De Kamer stemt vanavond toch niet over het wetsontwerp dat het onbelast bijverdienen moet mogelijk maken. Verschillende oppositiepartijen hebben amendementen ingediend op de regeringstekst en vragen het advies hierover aan de Raad van State.

Het onbelast bijverdienen is een maatregel uit het Zomerakkoord, het politiek akkoord dat de regering vorige zomer heeft gesloten. Het laat toe om tot 6.000 euro per jaar onbelast bij te verdienen met klusjes, zoals bijlessen, of met vrijwilligerswerk in het verenigingsleven.

Die maatregel had al op 20 februari in werking moeten treden, maar die timing was onhaalbaar nadat de Franse Gemeenschap een belangenconflict had ingeroepen.

Geen stemming

Vandaag stond de bespreking, en stemming, geprogrammeerd in de plenaire vergadering van de kamer. Maar er werden amendementen ingediend door PS, Ecolo-Groen, CDH en SP.A, die voor advies naar de Raad van State zijn gestuurd.

De federale regeringspartijen hebben het over een vertragingsmaneuver. De liberalen van Open VLD, de grootste pleitbezorger van het onbelast bijklussen, maakt zich sterk dat de wet binnenkort hoe dan ook goedgekeurd geraakt.