Zowel CD&V als Open VLD wijst staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) terecht. Voor premier Charles Michel (MR) blijft het verbod op het terugsturen van migranten naar landen waar ze foltering of onmenselijke behandeling riskeren, 'een heilig principe'. Maar over opvang buiten Europa wil hij wel praten.

Francken krijgt zware kritiek in oppositie en meerderheid. Volgens Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt schendt Francken de regel dat oorlogsvluchtelingen asiel moeten kunnen vragen. 'Asiel krijgen is geen basisrecht, asiel vragen is dat wel', zegt hij. 'Mensen moeten dat ook kunnen in de Europese Unie.'

Open VLD-fractieleider Patrick Dewael was nog scherper. Hij herinnerde aan de deontologie van ministers, die altijd spreken namens de regering en niet in eigen naam. 'Francken heeft alvast niet gesproken in mijn naam', zegt hij. 'België moet zich inzetten om een Europese consensus tot stand te brengen en om landen als Hongarije en Oostenrijk te bewegen tot meer Europese solidariteit.' Dewael wil wel spreken over het onthaal van migranten in derde landen, buiten Europa.

Dewael gelooft ook niet veel van de voorspelling van Francken dat het einde van de Europese Unie in zicht is als er geen ander migratiebeleid wordt gevoerd. 'Het zal niet zo'n vaart lopen. Ook het einde van België wordt in Vlaams-nationalistische middens al lang voorspeld.'

Nieuwkomersverklaring

CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten deed niet onder. 'We vragen van nieuwkomers om een nieuwkomersverklaring te ondertekenen waarin ze erkennen dat dit land de mensenrechten respecteert. Als we dit vragen van nieuwkomers, dan ook van alle Belgen en zeker van regeringsleden', zei hij. 'Buitengrenzen moeten worden bewaakt, ethische grenzen ook.'

Volgens PS-fractieleider Ahmed Laaouej is Francken gewoonweg extreemrechts. 'Hoe lang gaat u nog een extreemrechts lid in uw regering dulden?'

Premier Charles Michel (MR) zegt dat artikel 3 van het Europees verdrag voor de Rechten van de mens, waarvoor Francken een oplossing zocht om de migratie naar Europa tegen te kunnen houden, voor hem 'een heilig principe' was. Hij wijst er ook op dat leden van de regering loyale verdedigers moeten zijn van regeringsstandpunten, maar gaf geen antwoord op vragen of de uitspraken van Francken afgesproken waren in de regering.

Michel zegt dat hij zich zelf met het dossier zal bezighouden, met als uitgangspunten de bescherming van onze grenzen, een oplossing voor de Dublinakkoorden en voorzichtige samenwerking met derde landen.