Tunesië mag het vuile werk van Europa doen
Foto: afp

Binnen de Europese Unie circuleren verschillende scenario’s over de aanpak van de vluchtelingenstroom. Een daarvan is de zogeheten ‘Tunesiëdeal’, mee bepleit door staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. Wat behelst dat plan?

Wat willen Francken en co?

Er liggen twee verschillende voorstellen op tafel, met telkens een andere ambitie en focus. Het opvangkamp dat Denemarken en Oostenrijk willen oprichten, is alleen bedoeld ...