De vakbonden hebben tussen 2014 en 2016 circa 88.000 leden zien vertrekken.

Het zijn vooral de christelijke en de socialistische vakbond die geconfronteerd werden met ledenverlies, meldt de Franstalige krant Le Soir vanmorgen.

Zo’n verlies is vrij uitzonderlijk. Uit een vergelijking van de ledenbestanden van de vakbonden door het tijdschrift Politique blijkt dat enkel tijdens de periode 1982-1988 en in de jaren 20 van vorige eeuw een vergelijkbaar aantal leden de bonden de rug toekeerde.

De grootste verliezer is het ACV. Het socialistische ABVV krimpt vooral langs Waalse kant in.

Jean Feniel, directeur van het Centre de recherche et d’information sociopolitiques - de uitgever van Politique - wijt het ledenverlies van de vakbonden aan ‘de veranderingen van het economisch en sociaal weefsel in ons land’. Hij vermoedt dat ongenoegen over de dienstverlening van de bonden en de manier waarop ze de regering aanpakken, leden hebben gekost. Hij wijst ook op de daling van de werkloosheid.