Verschillende slachthuizen slagen er niet in om dieren van bij het eerste schot te doden. Dat kan niet, vindt Kamagurka, dus hij stelt een alternatief voor.