Inzet stelt kandidaten  en plannen voor

De Anzegemse partij Inzet stelde haar actieplannen voor waarmee ze in oktober naar de kiezer trekt. Ze gaat onder meer voor leefbare dorpen. Daarvoor wil ze in samenwerking met buurgemeenten een verkeerscirculatieplan met specifieke aandacht voor vrachtverkeer en verkeersveiligheid invoeren. Ook denkt de partij eraan om het autodelen in te voeren voor particuliere wagens en stelt ze de dienstwagens van de gemeente ten dienste van de bevolking. Politiek zien de leden als een voltijdse bezigheid. Daarom moeten er volgens hen een voltijdse burgemeester en halftijdse schepenen komen. Er zal een jaarlijkse bevraging zijn, dorpsraden en wijkcomités worden opgericht. Ook voorzien ze in nieuwe jeugdlokalen, tweeduizend extra bomen per dorpskern en een bomenplan dat meer speelnatuur moet creëren. Ten slotte maakte Inzet ook bekend dat Martin Vanderghinste, Jean-Marie Vandenheede, Marouschka Sinnesael, Kris Loris, Annelies Devos en Cynthia Jaquet op de lijst zullen staan.