EU-commissaris wijst Francken terecht
Foto: Photo News

Europees Commissaris voor Migratie Dimitris Avramopoulos is het absoluut niet eens met staatssecretaris Theo Francken. Hij gelooft niet in het Australisch model of in pushbacks. Hij gelooft wel nog in een hervorming van de Dublin-verordening.

De Europese ministers verantwoordelijk voor Asiel en Migratie kwamen vandaag samen om de asiel- en opvangregels in de Europese Unie aan te passen. Het overleg leverde niets op.

Na afloop toonde staatssecretaris Theo Francken (N-VA) zich scherp. ‘De hervorming van de Dublin-verordening is dood.’

 

De Dublin-verordening bepaalt dat de EU-lidstaat waar iemand asiel aanvraagt, die asielaanvraag moet afhandelen. De asielcrisis in 2015 toonde echter aan dat er een en ander aan te merken valt op die regel. Enerzijds worden de landen aan de Europese buitengrenzen met het gros van de asielaanvragen opgezadeld, anderzijds zet het systeem migranten ertoe aan asiel aan te vragen in hun land van voorkeur of in het land waar de asiel- of opvangprocedure hen het voordeligst lijkt.

Francken gelooft niet meer dat de EU erin slaagt de Dublin-verordening aan te passen. Hij pleit voor een absolute stop van de illegale migratie. Hij gelooft in de Australische methode - lees: een terugkeer naar het pushback-beleid, waarbij boten met (illegale) immigranten op de Middellandse Zee terug naar de Afrikaanse kust worden gestuurd. Daarom moet Europa een overeenkomst met Tunesië sluiten om Afrikaanse vluchtelingen op te nemen, zoals er al één bestaat met Turkije voor onder meer Syrische vluchtelingen, zegt Francken (lees hier). Hij zegt zelfs dat we het artikel 3 uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens – niemand terugsturen naar een land waar de mensenrechten  dreigen te worden geschonden – moeten proberen te omzeilen.

Later nuanceerde het kabinet van de staatssecretaris dit. Het kabinet stelde dat de staatssecretaris ‘niet bedoelde dat artikel 3 moet worden omzeild, maar wel de verregaande interpretatie door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens’.

Francken is ervan overtuigd dat, als het migratieprobleem niet ten gronde wordt aangepakt, de Europese Unie met een vrij verkeer van personen niet langer bestaat over vijf jaar.

Maar Europees Commissaris voor Migratie Dimitris Avramopoulos is het niet eens met Francken. ‘Het Australische model zullen we nooit volgen in Europa. Geen pushbacks ook. Ons beleid wordt gestuurd door het respect voor het internationaal recht en de Conventie van Genève.'

De opmerking van Francken dat de hervorming van Dublin dood is, noemde Avramopoulos ‘contraproductief’. Hij wees erop dat de vorige hervorming acht jaar aansleepte. Volgens de Griekse Eurocommissaris ligt er wel degelijk een basistekst op tafel en is het aan de Europese leiders om op de top in Brussel eind juni knopen door te hakken.

Ophef in Franstalig België

Ook de partij van premier Charles Michel (MR) fluit staatssecretaris Francken terug. Voorzitter Chastel verspreidde in de vooravond een communiqué om erop te wijzen dat de Belgische regering het internationaal recht en alle internationale conventies zal blijven respecteren – inbegrepen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Tegelijk beklemtoont de MR dat Europa zijn buitengrenzen moet versterken en de strijd moet aangaan met de mensensmokkelaars. ‘Het is van essentieel belang dat we akkoorden sluiten met zogenaamde derde landen (met Tunesië bijvoorbeeld als het over vluchtelingen vanuit Libië gaat, red.) om een einde te maken aan de business van de mensensmokkelaars en de drama’s die zich afspelen op de Middellandse Zee.'

Chastel vond het nodig om de puntjes op de i te zetten omdat er in Franstalig België ophef was ontstaan rond de uitspraken van Theo Francken. Voor PS-voorzitter Elio Di Rupo gingen de uitspraken van Francken bijvoorbeeld ‘het verstand te boven’.