Planbureau verwacht hogere inflatie
Foto: Peter Hilz

Het federaal Planbureau heeft de inflatievooruitzichten opnieuw opgetrokken, zo blijkt uit de recentste prognoses.

Voor dit jaar gaat het Planbureau uit van een gemiddelde jaarinflatie van 2 procent. Voor volgend jaar spreekt men over 1,7 procent.

Vorige maand ging het Planbureau nog uit van een gemiddelde jaarinflatie van respectievelijk 1,8 en 1,5 procent.

De overschrijding van de spilindex zou in augustus plaatsvinden. De sociale uitkeringen zouden als gevolg in september en de ambtenarenweddes in oktober met 2 procent worden opgetrokken. Het Planbureau verwacht geen overschrijding van de spilindex in 2019.