Breder fietspad of extra parkeerplaats? Vlaanderen is verdeeld
Foto: Yorick Jansens

Een op de drie Vlamingen kruipt dagelijks op de fiets. Maar er is werk aan de winkel voor de Vlaamse en lokale overheden: zeven op de tien vinden de kwaliteit van de fietsinfrastructuur ondermaats.

Fietsen doen we bijna allemaal. Negen op de tien Vlamingen beschikken over een fiets, een op de drie gebruikt die zelfs dagelijks. Maar het kan allemaal veiliger en aangenamer, zegt diezelfde Vlaming. Zeventig procent vindt dat de kwaliteit van de infrastructuur voor de fietser in stads- en dorpskernen moet verbeteren. Dat blijkt uit een bevraging bij meer dan 1.000 Vlamingen door Fietsberaad, het Vlaamse kenniscentrum voor fietsbeleid.

‘Dat kan door te investeren in vrijliggende fietspaden’, zegt Jan Vermeulen, de voorzitter van Fietsberaad Vlaanderen. ‘Het draagvlak is er om dit te doen.' Dat geldt vooral voor wie vandaag al op de fiets springt. Van wie dagelijks fietst, ziet 63 procent liever bredere fietspaden in de plaats komen van parkeerplaatsen. Maar bij wie nooit fietst, ziet zeven op de tien liever geen parkeerplaatsen wijken voor fietspaden. Over het algemeen is de verhouding in Vlaanderen fiftyfifty.

Ook fietsroutes door wijken kunnen veiliger, door het doorgaand verkeer te verminderen, zegt Vermeulen. ‘Enkel wie er een bestemming heeft, zou daar toegelaten moeten worden’, vindt Vermeulen. ‘Een zone 30 is een eerste stap, maar het volstaat niet.'

‘Inhaalbeweging moet sneller’

Werk aan de winkel voor de gemeenten en de Vlaamse overheid. Eerder bleek dat slechts 42 procent van de fietspaden langs gewestwegen voldoen aan de normen die de Vlaamse overheid zelf opstelt.

‘Wegbeheerders moeten ook rekening houden met ongevallen die niet in de statistieken staan: ongevallen zonder tegenpartij waar de manke infrastructuur mee de oorzaak is’, zegt Wim Dries, voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). ‘De inhaalbeweging die gaande is, moet  versneld worden. Lokale besturen kunnen dit niet alleen, infrastructuurwerken kosten enorm veel geld. We moeten met de Vlaamse overheid een plan van aanpak uitwerken.’

Uit een vergelijking met ‘fietsland’ Nederland blijkt nog dat in Vlaanderen de combinatie van het openbaar vervoer en de fiets nog niet goed is ingeburgerd: 68 procent maakte nog nooit de combinatie. Vandaag gebruikt 22 procent de fiets in Vlaanderen als vervoermiddel naar de trein, en 6 procent gebruikt hem als natransport. In Nederland is dit respectievelijk 47 en 12 procent.