Open VLD zonder schepenen Pierre De Bock en Marc Fruytier naar de verkiezingen

Het partijbestuur van Open VLD heeft de ontwerpkandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen goedgekeurd. Op 16 juni is het aan de partijleden om zich uit te spreken.

De partij heeft momenteel een volstrekte meerderheid in de gemeenteraad. Burgemeester Robby De Caluwé is lijsttrekker.

Opvallend is dat de eerste en tweede schepen Pierre De Bock en Marc Fruytier ...