Bill Clinton: ‘Zou nu niet anders reageren in Lewinsky-zaak’
Bill Clinton. Foto: AP

Bill Clinton juicht de #metoo-beweging toe, maar vindt ook in het huidige klimaat niet dat hij de Lewinsky-affaire verkeerd heeft afgehandeld. Dat verklaarde de voormalige president van de Verenigde Staten in de Today Show op NBC.

‘Ik heb de Lewinsky-affaire 20 jaar geleden afgehandeld’, was ex-president Bill Clinton duidelijk over zijn verhouding met zijn stagiaire. ‘Twee derde van de Amerikaanse bevolking behield ook het vertrouwen in mij.’ Daarom deed Clinton er destijds naar eigen zeggen ook goed aan om niet af te treden.

'Ik heb sindsdien geprobeerd goed te doen in mijn werk en leven', zei de ex-president, die in de Today Show ‘The president is missing’ kwam voorstellen, een thriller die James Patterson schreef met zijn medewerking. ‘Meer heb ik daar niet over te zeggen.’

Clinton toonde zich een fan van de #metoo-beweging, maar zei tegelijkertijd dat hij zich ‘vragen stelde bij sommige van de beslissingen’. Clinton meende ook niet dat zijn relatie met Lewinsky nu anders beoordeeld zou worden. Eerder dit jaar had Lewinsky nog gezegd dat de toenmalige president ernstig misbruik had gemaakt van zijn machtspositie. ‘De mensen zouden nog steeds de feiten zien en niet de ingebeelde feiten’, stelde Clinton.