Onderwijsinspectie spijkerhard voor opleidingen leercontract
Jongeren die op school hun draai niet vinden, kunnen vanaf 15 jaar aan een van de vijf regionale Syntra-centra leren en werken met een leercontract, bijvoorbeeld als metselaar. Foto: hh

De onderwijsinspectie is streng voor Syntra Midden-Vlaanderen. Ze adviseert de opleidingen kok, ­banketbakker en metselaar zelfs stop te zetten.

Jongeren die op school hun draai niet vinden, kunnen vanaf 15 jaar aan een van de vijf regionale Syntra-centra leren en werken met een leercontract, bijvoorbeeld als kassier, metselaar of broodbakker. Zo kunnen ze alsnog een diploma secundair halen. Tijdens die ‘leertijd’ werkt de leerling vier dagen per week in een bedrijf en volgt hij één dag theorie in een Syntra-campus.

Omdat die opleidingstrajecten door Syntra Vlaanderen, een verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid, worden gesubsidieerd, krijgen ze ook inspectie over de vloer. Met zware gevolgen voor de opleidingscentra Syntra Brussel en Syntra Midden-Vlaanderen, blijkt nu.

Veel opleidingen blijken onvoldoende kwaliteit te bieden. Dat was al aan het licht gekomen bij een doorlichting in 2014, waarop beide opleidingscentra een verbeterplan moesten opstellen. In april kregen ze opnieuw bezoek van een gemengd team van de onderwijsinspectie en Syntra Vlaanderen. De conclusie: voor heel wat trajecten is te weinig vooruitgang geboekt. De inspectie adviseert de Vlaamse regering om de erkenning voor die trajecten in te trekken, vernam De Standaard.

Te weinig kwaliteit

Voor Syntra Brussel gaat het om de trajecten aanvuller-kassier en winkelbediende. Voor Syntra Midden-Vlaanderen gaat het om liefst vijftien trajecten: onder meer die tot banketbakker, dakdekker, hulpkelner, kok, metselaar en schrijnwerker.

De kritiek komt veelal op hetzelfde neer: de leerlingen verwerven onvoldoende vaardigheden, of de vaardigheden die ze verwerven, krijgen onvoldoende erkenning in het leertraject. Het ontbreekt ook aan een kwaliteitsvolle manier van evaluatie, waardoor het niet duidelijk is waarop de lesgevers zich baseren om een diploma uit te reiken.

Zo moeten de werkgevers de leerlingen drie keer per jaar beoordelen. Het centrum laat de bedrijven daarvoor een elektronisch evaluatieformulier invullen. Maar op basis daarvan is het volgens de inspectie niet te achterhalen welke opdrachten de leerling heeft moeten uitvoeren.

Eenvoudige oefeningen

Nog een voorbeeld over Syntra Midden-Vlaanderen: de praktijkoefeningen in Sint-Niklaas en Gent beperken zich tot ‘eenvoudige constructies’. ‘De lesgevers dagen de leerlingen niet uit om samengestelde delen van een hedendaagse woning te realiseren’, zegt de onderwijsinspectie.

Bert Van Cauteren, directeur van Syntra Midden-Vlaanderen, wilde vrijdag niet veel kwijt: ‘Maandag krijgen we meer toelichting. Dan kunnen we vragen stellen. Ik sta nog voor honderd procent achter de opleidingen die we aanbieden.’ Van Cauteren stelt zijn leerlingen ook gerust. ‘Wie al een traject volgt, kan dat afmaken. De inspectie adviseert om de opleidingen pas vanaf 1 september 2019 niet meer aan te bieden.’ De Vlaamse regering moet de beslissing nog nemen.