Betaalt de overheid mijn dakisolatie terug?
Het fiscaal voordeel voor dakisolatie is in Vlaanderen in 2017 afgeschaft Foto: gi
Ik heb als een tweede verblijf een appartement aan de Belgische kust. In 2017 is via de syndicus het dak van het gebouw geïsoleerd. Die heeft alle contracten hiervoor gesloten. Kan ik de kosten hiervoor fiscaal in mindering brengen?

Voor dakisolatie bestaat er inderdaad al jaren lang een belastingvermindering, tegen 30 procent van de uitgaven. En het feit dat de werken collectief gebeurden via een syndicus voor het hele appartementsgebouw, vormt geen belemmering voor de toepassing van de belastingvermindering voor uw aandeel in de uitgaven.

Maar ik veronderstel dat u in het Vlaamse Gewest woont, dan is dat gewest bevoegd voor de toekenning van de belastingvermindering, ook al slaat die op uw tweede verblijf. En, helaas ...