Vergeet uw buitenlandse inkomsten niet aan te geven
Een rekening in een belastingparadijs als Monaco moet u ook in België melden. Foto: AP
Hebt u aandelen, beleggingsfondsen of rentedragende (spaar)rekeningen in het buitenland, dan moet u de ontvangen interesten en dividenden aangeven aan de fiscus. U doet dat in vak VII, ­code 1444/2444.

Hebt u er in het buitenland al belasting op betaald, dan moet u het netto bedrag aangeven, na aftrek van de buitenlandse belasting.

Hebt u beleggingen die niets hebben opgebracht of die u alleen belastingvrije ...