Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken scharen zich achter de uitspraken van hun partijvoorzitter Bart De Wever over de verantwoordelijkheid van de ouders van de kleine Mawda. Maar er komt ook veel kritiek, vanuit zowel oppositie als meerderheid.

De N-VA-voorzitter zei donderdag dat de ouders van Mawda, die vorige week door een politiekogel stierf, niet alleen slachtoffer zijn maar ook mee verantwoordelijk zijn voor wat er gebeurd is. De ouders hebben in Duitsland asiel aangevraagd, maar gingen naar Engeland voor er een beslissing was genomen. Daar werden ze opnieuw uitgewezen naar Duitsland, waar hun asielaanvraag uiteindelijk geweigerd werd.

Sindsdien zijn ze volgens De Wever in ons land driemaal opgepakt bij pogingen om in het Verenigd Koninkrijk te raken. ‘Een van die keren zelfs met hun kinderen in een koelwagen. Dan moet je - hoe tragisch de dood van een kind ook is, en een kind is per definitie onschuldig - de verantwoordelijkheid van die ouders in beeld durven te brengen’, vond Bart De Wever.

‘Enorm risico’

Theo Francken treedt zijn voorzitter nu bij. ‘De ouders hebben enorme risico’s genomen’, aldus Francken, die het ‘bedenkelijk’ vond dat ze in een koelwagen werden ontdekt. Ook Jan Jambon wees erop dat ‘ouders verantwoordelijkheid hebben over hun kinderen’. Maar buiten de N-VA leek er nauwelijks steun of begrip te vinden voor de uitspraken van Bart De Wever.

Vrijdagochtend riep Open VLD-vicepremier Alexander De Croo bij aanvang van de ministerraad op tot ‘terughoudendheid’ in commentaar op de dramatische gebeurtenissen rond de dood van de tweejarige Mawda. ‘Zowel links als rechts polariseren’, stelde De Croo vast. ‘Laat ons een beetje rustig blijven en het debat niet polariseren’.

De Croo zat daarmee op de lijn van zijn partijvoorzitster Gwendolyn Rutten op Twitter: ‘Kunnen we, over de partijgrenzen heen, zeker bij menselijke drama’s ook gewoon mensen zijn? Menselijk. Beleefd. Respectvol. En de verwijten en controverses achterwege laten?'

‘Verschrikkelijke gedachte’

CD&V-voorzitter Beke was, eveneens via Twitter, scherper voor zijn N-VA-collega: ‘Ik zag net mijn dochters naar school vertrekken. Verschrikkelijke gedachte dat dat de laatste keer zou zijn geweest. Wie een kind verliest, heeft recht op mededogen. Niet op verwijten. Wat ook de omstandigheden zijn.’

Bij de oppositie is er minder terughoudenheid. ‘Excuseer? De dood van kleine Mawda zo plaatsen, nog voor ze is begraven, zonder een woord van mededogen?! Ongepast? Ja. Respectloos? Zeker. En dat enkel met als doel het ontlokken van reacties om zo verder te kunnen polariseren’, analyseert Groen-voorzitster Meyrem Almaci.

Ook SP.A-fractieleider Meryame Kitir reageerde verontwaardigd. ‘Ouders voelen zich altijd (!) schuldig ten opzichte van hun kinderen als er iets misloopt. Het ergste wat je kan doen, is hen dat schuldgevoel nog eens extra aanwrijven. Dat doe je niet. Dat doen wij in Vlaanderen niet. Onder geen enkel beding’, tweette ze.

‘Degoutant’

Voor PVDA-Kamerlid Raoul Hedebouw zijn de uitspraken van De Wever ‘degoutant’. ‘Het enige wat men de ouders kan verwijten is dat ze naar een betere toekomst voor hun kinderen zochten dan oorlog’, vond CDH-kamerfractieleidster Catherine Fonck, die pleitte voor ‘een minimum aan respect en empathie’.